Home » Posts tagged with » води

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ВОДИ НА БЪЛГАРИЯ

1. Значение на водите като природен компонент и природен ресурс. В трите си агрегатни състояния водата се среща навсякъде в природата, като образува неравномерна и сложна покривка по цялото земно кълбо. Съвкупността от всички водни обекти се нарича хидросфера. Хидросферата заема междинно положение между останалите обвивки на земята. Тя прониква дълбоко в тях и се […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“История славянобългарска”-зов за национално пробуждане

В началото на нашето възраждане стои апостолското дело на Паисий- будителя, хвърлил най-първата звезда в народния свяст. Хилендарският монах създава своята ” История славянобългарска”, за да пробуди в българите най-святата добродетел-родолюбието, и осъди безпо¬щадно отцеругателството и родоотстъпничеството. Достатъчно е да се вслушаме в словото на книжовника-реформатор,за да усетим неговата тревога за националните ценности: “твърде много […]