Home » Posts tagged with » вергилий

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Адът на Данте

Творбата е написана по образец на църковно- християнската литература, доказателство за това са многото символи и алегории.Самото пътуване на Данте е символично.То показва пробуждането на човешката съвест.За да се откъсне от самозаблудите , човек трябва да познае себе си.Спасението идва след преодоляването на слабостите. Вергилий, водачът на Данте през ада и чистилището, е не само […]