Home » Posts tagged with » величие

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Бай Ганьо журналист” — патриотизма и „кьоравото”

I. Анализирай заглавието Това заглавие за съчинение може да бъде поставено при интерпретацията на който и да е от разказите във втората част на Алековата книга, защото под¬мяната на патриотизма с „кьоравото” в българската следосвобожденска действителност е глобалната тема в нея. Избраното заглавие е тематично — то налага в съчинението да се открои излиняването на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

И в трагичната самота има гордо величие – образът на Антигона от едноименната трагедия на Софокъл

В цялостното развитие на старогръцката трагедия Софокъл се изявява като „майстор на характери”. Централният акцент в неговите творби пада върху непреклонността на човешката личност. Свидетелство за това е трагедията му „Антигона”. В нея героите защитават противоположни ценностни. След смъртта на Полиник Антигона е готова да го погребе, водена от обич към загиналия си брат и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Обръзът на Поп Андрей според поемата “Септември”на Гео Милев

Поп Андрей е човекът който трябва да отхвърли илюзиите си,да поеме своята вина и да бъде възмезден за заблудуте си.Как това прави поп Андрей.Епизодът е поп Андрей е изграден изцяло в събитийно-реалния план на поемата.”Това е единственият исторически достоверен персонаж с конкретен адрес – Медковец.Максимално автентично(,,телеграфския стълб”, ,,въжето”),ужасяващо натуралистично(,,език между зъбите стиснал”) и психологически правдоподобно […]