Home » Posts tagged with » българското

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

РАННО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ, ЗАРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНАТА ИДЕОЛОГИЯ

След завладяването на българските земи от османските турци българският народ е поставен в сложна и трудна за неговото развитие обстановка. Откъснати от нормалното си развитие в европейската културна общност българите силно изостават от буржоазния западен свят. Докато в Западна Европа се развива бурно икономиката, капиталистическия дух, науката и културата, българските земи са потопени в едно […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Проблематичният българин у “Бай Ганьо”

Eдва ли има друг образ в нашата литература, така различно и противоречиво тълкуван, както Алековия “Бай Ганьо”. Мнозина го считат за типичен представител на българския характер, нещо повече – на българския национален дух. Считат бай Ганьо за събирателен тип на българин, едва засегнат от културата, самонадеян, пресметлив. В произведението си Алеко Константинов предствя нашия колоритен […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Бай Ганьо в банята”-крaстопътна среща между българското и европейското

Нарекъл сам себе си Щастливец Алеко Константинов е от ония български творци,които са възпитавани във възрожденските идеали и имат високо за времето си образование.За първи път Фейлетона е отпечатан във списание „Мисъл”,а по-късно излиза като самостоятелна книга през 1985година с подзаглавието „Невероятно разкази за един съвременен българин. Бай Ганьо отразява зрялото творчество на автора,като обобщава […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Бай Ганьо в банята”

. Интерпретация “Бай Ганьо в банята” 1. За какво говори текстът? (1) „Бай Ганьо в банята”, както и останалите анекдотични разкази от гар¬ата част на Алековата книга, се отличава с устойчивост на фабулата. Некултурният балканец пътува в чужбина с търговска цел. Тъй като не познава европейската култура и нормите на поведение, често в резултат на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Добри Войников – “Криворазбраната цивилизация”

Добри Войников заема завидно място в развитието на българската възрожденска литература,защото поставя началото на драматичния жанр и театралното изкуство.Наричат го „баща на българския театър и драма”.В момент на усилен , обществен , политически и духовен подем той посочва как драмата може да бъде средство за национално самоосъзнаване , за силно въздействие върху общественото съзнание , […]

Page 1 of 41234