Home » Posts tagged with » българския

Топ 10 на най-големите врагове на студента

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Топ 10 на най-големите врагове на студента

 

Старт с БДЖ

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Политическо могъщество на Българската държава при цар Иван Асен II

Със смъртта на цар Калоян завършва етап от управлението на династията на Асеневци. Едва две десетилетия след освобождаването на българските земи от византийска опека България успява да се издигне отново на висотата на една силна и призната европейска държава. Това става благодарение на далновидната управленческа политика на първите Асеневци. Те и най-вече Калоян успяват да […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

АНТИОСМАНСКА СЪПРОТИВА НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ XV-XVII в.

Краят на XIV в. е белязат с един от най-повратните моменти в българската история. След като Османската империя завладява България, тя унищожава системата на управление съществувала до сега – административни, правни, военни, културни институции биват заменени с Османски такива. Унищожена е църквата, държавата е разпокъсана, елитът е разпръснат по всички крайща на империята или е […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Обликът на патриархалния свят в повестта „Българи от старо време”

Представата за традиция винаги е свързана с ценности, предавани от поколение на поколение, оцеляващи непокътнати от времето. Традиционализмът е много по-характерен за общество, недокоснато от времето на бързи промени, за разлика от това, в което живеем днес. Уважението и респектът към нравите и обичаите на по-старите поколения са основни черти на патриархалното общество, в което […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ренесансови възгледи в “История славянобългарска” на Паисий Хилендарски

Паисий Хилендарски завършва своята “История” в 1762 г. Тя е единственото му произведение – неразделна част от духовното му битие. Написването й, е цел и смисъл на живота на Паисий, изпълнение на висша мисия. Като такава я осъзнава и с гордост изповядва: “Аз, Паисий, йеромонах и проигумен Хилендарски, събрах и писах, от руските прости речи […]

Page 1 of 3123