Home » Posts tagged with » българите

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Българите и чуждият свят в комедията ,,Криворазбраната цивилизация”

Комедията на Добри Войников ,,Криворазбраната цивилизация” е вероятно най-сполучливото от нравоучителните произведения, осмиващи и отричащи обществените пороци през последното десетилетие от епохата на българското робство. Разглежданата творба разкрива не само невероятното художествено майсторство на своя създател, но също и вътрешния свят на българина през тази епоха. Драматургичният конфликт в комедията ,,Криворазбраната цивилизация” се изгражда около […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Българите и чуждият свят в комедията “Криворазбраната цивилизация”

Написана през 1871г. , комедията на Добри Войников ,,Криворазбраната цивилизация” е вероятно най-сполучливото от групата нравоучителни произведения, осмиващи и отричащи обществените пороци през последното десетилетие от епохата на българското робство. Разглежданата творба разкрива не само невероятното худо-жествено майсторство на своя създател, но също и вътрешния свят на българина през изследваната в произведението епоха. Драматургичният конфликт […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на Гергана в “Извора на Белоногата”

Петко Рачов Славейков е един от колосите на бълг. л-ра и един от “виновниците” за пораждането и развитието на бълг. националноосвободително движение. Чрез своето произведение “Изворът на Белоногата” той успява да вдъхне родолюбие и духовна подкрепа на своя народ, такаа нужни им за борбата срещу османските поробители. Това тоой постига чрез образа на Гергана – […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на Гергана – Въплащение на народния идеал

Петко Рачов Славейков е един от колосите на бълг. л-ра и един от “виновниците” за пораждането и развитието на бълг. националноосвободително движение. Чрез своето произведение “Изворът на Белоногата” той успява да вдъхне родолюбие и духовна подкрепа на своя народ, такаа нужни им за борбата срещу османските поробители. Това тоой постига чрез образа на Гергана – […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ренесансови възгледи в “История славянобългарска” на Паисий Хилендарски

Паисий Хилендарски завършва своята “История” в 1762 г. Тя е единственото му произведение – неразделна част от духовното му битие. Написването й, е цел и смисъл на живота на Паисий, изпълнение на висша мисия. Като такава я осъзнава и с гордост изповядва: “Аз, Паисий, йеромонах и проигумен Хилендарски, събрах и писах, от руските прости речи […]

Page 1 of 6123Next ›Last »