Home » Posts tagged with » българина

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Патриотичният подем и духовното израстване на българския народ в “Под игото”

Творчеството на Вазов е художествена изява на един от най-драматичните и преломни моменти в националното ни развитие. То е символ на раждането и утвърждаването на новата българска литература, неотделим компонент от историческата ни и културна памет. Патриотизмът е ръководен принцип в гражданската и творческа биография на писателя, предаността и любовта към България са мерило за […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Бай Ганьо в банята”-крaстопътна среща между българското и европейското

Нарекъл сам себе си Щастливец Алеко Константинов е от ония български творци,които са възпитавани във възрожденските идеали и имат високо за времето си образование.За първи път Фейлетона е отпечатан във списание „Мисъл”,а по-късно излиза като самостоятелна книга през 1985година с подзаглавието „Невероятно разкази за един съвременен българин. Бай Ганьо отразява зрялото творчество на автора,като обобщава […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Добри Войников – “Криворазбраната цивилизация”

Добри Войников заема завидно място в развитието на българската възрожденска литература,защото поставя началото на драматичния жанр и театралното изкуство.Наричат го „баща на българския театър и драма”.В момент на усилен , обществен , политически и духовен подем той посочва как драмата може да бъде средство за национално самоосъзнаване , за силно въздействие върху общественото съзнание , […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Българи от старо време” Любен Каравелов

Белетристът Любен Каравелов насели прозата си със запомня¬щи се образи, които отвеждат към жизнени човешки типове на въз¬рожденската ни действителност: Нено чорбаджи и Николчо, Стоян воевода и Дончо воевода, Хаджи Генчо и Дядо Либен, Танчо Гали¬на, Хаджи Ничо, Любомир Калмич. Забравят се заглавията на по¬вестите му, но се помнят имената на героите му, фрази, запаметени […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на вечните българи в повестта „Българи от старо време”

Любен Каравелов е една от знаковите фигури на българското Възраждане. „Българи от старо време” съчетава в себе си всички положителни черти на Каравеловия талант – изразителен изказ, типични, но колоритни образи, сполучлив синтез между битоописание и точен анализ на нашата народопсихология. В повестта са представени българите от възрожденската епоха. Писателят отразява в пълнота достоинствата на […]

Page 1 of 41234