Home » Posts tagged with » борис

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Анализ на романа “Тютюн”

Романът “Тютюн” от Димитър Димов e безспорният триумф на националната ни проза. Подетата от Иван Вазов романова традиция с “Под игото” не намира достойни последователи в следващите десетилетия. Развоят на българската белетристика през XX век показва, че стойностните постижения са предимно в кратките прозаически жанрове. В този аспект творчеството на Димитър Димов извежда на нов, […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Романът „Тютюн” на Димитър Димов

Заглавието на романа „Тютюн” ориентира към историческото време на 30те и 40те години на 20 век и смисловот се свързва с името на „Никотиана”. Със звученето си „Никотиана” създава впечатлението за наркотик- привлекателен, опиващ и убиващ. Успоредно с това името напомня жена- присвлекателна , завладяваща, властна. Неслучайно в описанието се прави аналогия със затвор, съчетан […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Д. Димов – “Тютюн” (цялостен анализ)

Цялостното творчество на Димитър Димов всъщност представя изграждането и разкриването на един свят на осъдените души. Като творец – изследовател на човешката душа, неговите романи очертават постепенното разширяване на обхвата на този проблем – Д. Димов върви от осъдените души до един цял осъден свят в романа „Тютюн”. Значението на Д. Димов в националната ни […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Димитър Димов – „Тютюн” – Драматичните преображения на един трагичен образ

Европейски по дух творец, Димитър Димов създава в творчеството си запомнящи се женски образи, в които търси и вижда не толкова национални черти, колкото универсални, трайни човешки драми. Един от тези образи е Ирина от романа „Тютюн”. Тя преминава през редица житейски изпитания, търпи драматични духовни преображения, обгорена от пламъците на своите чувства и разбирания […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Тютюнът като първообраз в романа “Тютюн”

Безспорно романът “Тютюн” съчетава в себе си богата палитра от образи, преживявания, емоции. Произведението е наситено с чувства и страсти, като на преден план изпъква разрушаващата, стихийна връзка между Борис и Ирина. Особено впечатляващ е фонът, на който е описана тази връзка – “Никотиана”. Какво характеризира “Никотиана” в романа? Разбира се, има различни мнения и […]

Page 1 of 212