Home » Posts tagged with » били

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Прикованият Прометей – Есхил

Тези, които твърдят, че знаят какво е съдържанието на Есхиловия театрален опус върху мита за Прометей, са големи смелчаги. Защото до нас е достигнал изцяло само текстът на “Прикованият Прометей”, а пък е имало и още две части – “Прометей Огненосец” и “Освободеният Прометей”. Освен това “Прикованият Прометей” е втората по ред трагедия. Имаме нещо […]

Клинът – необходим за всеки гардероб!

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Клинът – необходим за всеки гардероб!

Клинът е дреха, която прилепва плътно по краката, носена и от двата пола. Оригиналните клинове са били от две отделни части – по една за всеки крак. Модерните клинове се изработват от смесица от ликра, памук, найлон или от полиестър, но могат да бъдат направените и от вълна, коприна и други материи. Клиновете съществуват в […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

МИТОЛОГИЧНАТА ОСНОВА НА ТРАГЕДИЯТА „АНТИГОНА”

Сред стигналите до нас произведения на Софокьл „Едип цар” и „Антигона” се считат за шедьоври. „Антигона” Софокьл създава като зрял драматург – повече от 25 години творческа дейност предшестват нейното появяване. Представена в 441 г. до н. е. (преди около 2500 години), тя до¬нася неувяхваща слава на своя творец. Като наг¬рада за необикновения успех на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ренесансови възгледи в “История славянобългарска” на Паисий Хилендарски

Паисий Хилендарски завършва своята “История” в 1762 г. Тя е единственото му произведение – неразделна част от духовното му битие. Написването й, е цел и смисъл на живота на Паисий, изпълнение на висша мисия. Като такава я осъзнава и с гордост изповядва: “Аз, Паисий, йеромонах и проигумен Хилендарски, събрах и писах, от руските прости речи […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“История славянобългарска”

Срещу този грях авторът изтъква аргументите за ползата от историята, позовава се на безспорни доказателства, убеждава с публицистична страст своите опоненти, градира доводите си в подкрепа на тезата, че “от целия славянски род най-славни са били българите,първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили…”.“История славянобългарска” Паисий Хилендарски […]

Page 1 of 212