Home » Posts tagged with » библията

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Не убивай” – есе

Християнството е философия, която се стреми да освободи човешката душа от злото и да утвърди в обществото морални ценности. Достигналите и до наши дни десет божи заповеди имат за цел да съхранят вярата и живота – и всеки човек, спазвайки ги, да живее в хармония със себе си и околните. Стремежът към живота и инстинктът […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Не убивай” – есе

Бог е дал на хората възможността да създават поколение, Бог е дал на хората привилегията да създават живот. Всички хора са равни пред Бога, без значение от раса, националност, пол, социален статус, богат или беден, красив или не, физически здрав или с недъзи.Физически здравия не е повече или по – малко човек от недъгавия, красивия […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Не убивай” – есе

Шестата Божа заповед гласи: „Не убивай!” , заповед, която се основава на факта, че човешкият живот е дар от Бога и този живот може да бъде отнет само от онзи, който го е дал. В днешно време се извършват много престъпления. Светът вече не е пълен с хора, борещи се за патриархални и родови ценности. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Десетте Божи заповеди тогава и сега – есе

В наши дни 10-те Божи заповеди изглеждат, меко казано, неактуални, а младите хора дори приемат някои от тях с доза ирония. Това е напълно разбираемо – след 2000 години съществуване и най-ортодоксалната теория би трябвало да придобие по-съвременен и разширен вид. Първите четири заповеди засягат строго задълженията към Бога – пренебрегвани от модерния и недотам […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Посланията на десетте божи заповеди – есе

В един символистичен акт на общуване с Бога на върха на Синайската планина, Моисей получава две каменни плочи, върху които са написани скрижалите на завета, по-късно наречени Десет божи заповеди.Всяка заповед има своите конкретни основания, но като цялост принципа заложени в тях, имат две основни цели – да съхранят вярата и живота. Основни проблеми, повдигнати […]

Page 1 of 3123