Home » Posts tagged with » бетовен

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Естетическият идеал на Пенчо Славейков, въплътен във философските му поеми

Кръга “Мисъл”, част от който е и Пенчо Славейков, обръща сериозно внимание на духовните и общочовешки въпроси. Членовете на този кръг се заемат сериозно с “европеизиране на българската литература”. Тези именити автори и мислители желаят да разширят кръгозора и обхвата на българската литература. Да отделечат темата за народното и социално, като поставят на преден план […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Естетическият идеал на Пенчо Славейков, въплътен във философските му поеми

Кръга “Мисъл”, част от който е и Пенчо Славейков, обръща сериозно внимание на духовните и общочовешки въпроси. Членовете на този кръг се заемат сериозно с “европеизиране на българската литература”. Тези именити автори и мислители желаят да разширят кръгозора и обхвата на българската литература. Да отделечат темата за народното и социално, като поставят на преден план […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Cis moll”

Най-хубава и най-представителна за Пенчо Славейков като художник на словото е книгата „Епически песни”. В нея намират място онези творби, в които най-образно са въплътени неговите естетически принципи, както и идеите му за задачите на поезията. Замръзнал като юноша на пързалката и повален за дълго на легло, на писателя му е отнето детството, нормалният юношески […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Cis moll

1.Творческа история-” CIS МOLL” е една от философските поеми на Пенчо Славейков, публикувана за първи път през 1892г. в сп. “Мисъл” и по- късно включена в стихосбирката ” Епически песни” през 1907г. Това произведение представлява философски размисъл на поета за съдбата на един от най-великите хора, живели на този свят – гениалният немски композитор Бетховен. […]