Home » Posts tagged with » александър

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Граф Монте Кристо”

Александър Дюма – баща носи в сърцето си идеите на Романтизма. Издигайки в култ свободата, честта и изкуството, той превръща историята за заговора, наклеветяването, затвора в най – вълнуващата история за надеждата, справедливостта, провидението, съсредоточени в същинската рамка на романа, в образа на героя. Едмон Дантес от романа „Геаф Монте Кристо” е добър, честен и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Романтическият герой в романа “Граф Монте Кристо” от Александър Дюма

Александър Дюма носи в сърцето си идеите на Романтизма. Издигайки в култ свободата, честта, изкуството, авторът превръща историята за заговора, наклеветяването, затвора в най-вълнуващата история за надеждата, съвестта, провидението, съсредоточени в цялостната рамка на романа, в главния му образ. Още с първите си крачки Романтизмът поставя в центъра на своето изкуство личността.Несправедливо хвърленият в затвора […]