Home » Posts tagged with » азбучна

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – Константин Преславски

Акростихът “Азбучна молитва” на Константин Преславски е произведение, посветено на приемането на писмеността на Кирил и Методий за официална в България. В съкровената изповед старобългарския поет дава висока оценка на стойността и значението на писменото слово за непросветения славянски народ. Той изразява своята дълбока почит и преклонение пред създателите на книжнината… Акростихът “Азбучна молитва” на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – възхвала на словото

В изграждането на България като средновековна християнска държава и нейния принос в европейската култура особена роля имат личността и делото на Константин Преславски .Неговата многостранна дейност на духовен водач и проповедник, на книжовник и творец е съизмерима с мащабите на епохата ,белязана от културния подем на новопокръстените славяни и наречена “Златен век на българската култура”. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – анализ

„Азбучна молитва” е лирично обръщение към създателя на „видимия и невидимия” свят, в което поетът е вградил азбуката на славяните като символ на книжовност, просвета, културен възход. В нея поетът внушава идеята за извисената роля на божието слово, което ще приобщи славяните към общочовешките ценности и ще ги изведе до други духовни територии, където властват […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – анализ

Произведението „Азбучна молитва” е създадено в самия край на девети век. То е едно от най-старите от вида си и е образец на декламационната поезия. Делото на Константин Преславски е напълно оригинална част от старобългарската литература. Отразява атмосферата на епохата на културен и политически възход, последвала приемането на християнството и утвърждаване на богослуженето на роден […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – Константин Преславски

Сред най-значимите произведения на старобългарската литература е акростихът “Азбучна молитва”,написан от Константин Преславски и посветен на официалното приемане на славянската писменост в България.В творбата се преплитат чувство на городост и вълнение от факта,че най-сетне славянските народи ще могат да почитат Бога на собствения си език. “Азбучна молитва” е една незабравима,лирична творба,защото тя вълнува както с […]

Page 1 of 3123