Home » Posts tagged with » азбука

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“За буквите”- защита на писмеността

Ревностен последовател на Крило-Методиевото дело, Черноризец Храбър е страстен негов бранител. Трезвата му преценка на учен, ангажиран със съдбините на своя славянски род го подтиква да напише безсмъртното си произведение “За буквите”. В тази творба с много страст старобългарският творец осъществява своята пламенна защита на славянската азбука, утвърждава и възвеличава славянската писменост. Своята защита Черноризец […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“За буквите”-апология на словото

В произведението “За буквите” от Черноризец Храбър основната тема е възхвалата на словото, създадено от Константин-Кирил Философ. С тази творба Черноризец Храбър се изявява като истински защитник на родното. С написването на това произведение Черноризец Храбър цели да защити и възхвали славянското слово пред противниците му. Той използва типичен за това време похват, като първо […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“За буквите” – Черноризец Храбър

„За буквите” принадлежи към старобългарската ораторска проза, като съчетава полемиката и апологията. Основният проблем на творбата е защита на славянската писменост от нападките и нейната възхвала. Авторът кратко, но силно и убедително защитава правото на съществуване и необходимостта от нея и я прославя като съвършено творение на официално признати светци. В произведението славянската азбука е […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„За буквите” – писмеността и глобализиращия се свят

Благодарение на светите братя Кирил и Методий и техните ученици, нашият народ ще остане завинаги в световната история, давайки на Европа една от трите й официални азбуки – кирилицата. Трудно е да се осъзнае важността и огромното значение на това дело. Фактът, че българи са създали писменост, която до днес се използва от толкова много […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – възхвала на словото

В изграждането на България като средновековна християнска държава и нейния принос в европейската култура особена роля имат личността и делото на Константин Преславски .Неговата многостранна дейност на духовен водач и проповедник, на книжовник и творец е съизмерима с мащабите на епохата ,белязана от културния подем на новопокръстените славяни и наречена “Златен век на българската култура”. […]