Home » Posts tagged with » аза

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любовната лирика на Пейо Яворов

В началото на XXв. в България творят някои от най-големите писатели и поети в нашата история. Един от тях е Пейо Крачулов Яворов. Той е член на кръга „Мисъл”, в който са събрани едни от най-великите литературни умове на онова време – Пенчо Славейков, Петко Тодоров и идеологът доктор Кръстев. Яворов се нарежда с блясък […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любовната лирика на Пейо Яворов

В началото на XXв. в България творят някои от най-големите писатели и поети в нашата история. Един от тях е Пейо Крачулов Яворов. Той е член на кръга „Мисъл”, в който са събрани едни от най-великите литературни умове на онова време – Пенчо Славейков, Петко Тодоров и идеологът доктор Кръстев. Яворов се нарежда с блясък […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Човек и Бог в “Моята молитва” на Ботев

Христо Ботев е творец, който живее и твори в епохата на борбата за освобождение. Поетът е роден на 25 декември 1847 година. Ботев учи последователно в Карлово и Калофер. Той е автор на 22 стихотворения, от които 16 са включени в стихосбирката му “Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова”. Христо Ботев не се възприема […]