Home » Archives by category » За ученици » Николай Лилиев

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Дъждът като небесно писмо

Страхът от природния свят е най-дълбоко за легналото чувство у митологичния човек.За да го преодолее той изпитва нужда от подкрепата на добри сили,въплътени в образи като този на Лилиевият пролетен дъжд- небесен вестител. Пролетният дъжд е символ на възраждащите се любов и надежда след зимата.От друга страна дъждът е мимок=летен а с него си отиват […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Тихият пролетен дъжд” – Николай Лилиев

Един поглед към стиховете на Николай Лилиев разкрива деликатната натура нн поета, за когото меланхолията и тъгата са естествено състояние. По-задълбочение прочит на лириката му хвърля светлина върху крехката душевност на един самотник, отчужден от реалния свят, сякаш загубил своята посока и търсещ себе си постоянно, някак непригоден към реалната груба действителност и затова открил […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„ТИХИЯТ ПРОЛЕТЕН ДЪЖД” – НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ – АНАЛИЗ

Чиста, лирична и хуманна е поезията на Николай Лилиев. Чрез неговото творчество българската поезия достига своя възход в музикално-поетичен аспект. Стихотворението „ТПД” няма обособено заглавие. Като такова се възприема първият стих на творбата. Отказът за пряко назоваване е красноречив жест, който предполага осмислянето на творбата като част от поетичното наследство на съвършения лирик. Изповедта на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на дъжда в миниатюрите на Лилиев

Николай Лилиев е един от най-известините ни символисти. Неговите стихове разкриват копнежа по щастието и желанието за приближаване до един съвършен свят. Стиховете на Лилиев „Тихият пролетен дъжд” и „Кръгозори надвесени” рисуват конкретни природни картини и внушават за нещо лично преживяно. Описанието на сезоните не е главната цел на автора. Природните импресии изразяват определени човешки […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Тихият пролетен дъжд” – Николай Лилиев

Поезията на Лилиев разкрива един неповторим свят на нравствени тър¬сения и романтични видения, който пренася читателя в измеренията на копнежа по щастие и духовно съвър¬шенство. Със своята музикалност и специфична форма стиховете му съз¬дават неотразимо въздействие върху човешките възприятия и пробуждат желание за приближаване до един мечтан и бленуван свят. Стиховете на Лилиев рисуват при¬родни […]

Page 1 of 3123