Home » Archives by category » За ученици » Библията

Основен сюжет в Новия Завет

Новият завет е втората част от библията.Състои се от двадесет и седем книги.Сред тях са четирите евангелия от Матей,Марко,Лука и Йоан.Следват деянията на светите Апостоли. Тема на Новия завет е земният живот на Исус Христос. Събитията започват около година преди раждането му. Станало време да се роди божият син,което щяло да се случи чрез Мария,която […]

„Не съдете, за да не бъдете съдени” – Евангелие на Матей

Животът е един безценен дар, изпълнен с радост,щастие и любов, но също така и с мъка и неправди, породени от човешката омраза, завист и егоистичност. Всеки човек крие в себе си добрата и лошата страна на същността си. Всеки прави грешки и прекалява понякога. Просто няма безгрешен човек. Наистина някои може би прекаляват с грешките, […]

Мойсей извежда евреите от Египет

Евреите в Египет станали много на брой. На фараона това не му харесвало. Той се страхувал , че те ще започнат война срещу египтяните. Тогава измислил жесток план. Всички евреи трябвали да работят за египтяните тежка работа. Освен това фараонът заповядал на войниците си да убиват всяко момче родило се в еврейско семейство , а […]

Легендата за Мойсей

Мойсей бил третото дете на съпрузите Аврам и Йохаведа, принадлежащи към Левиевото коляно. По-големият брат се казвал Аарон, а сестрата – Мариам. Родил се около 1550 г. преди Рождество Христово, когато угнетяването на евреите в Египет стигнало до най-високата си точка. Фараонът Тутмос І (1557-1501 г. пр. Р. Хр.), като виждал, че съществуващите до това […]

Греховността в Стария Завет

Грехът, неговите първопричини и последствия са сред вечните теми, които вълнуват човешкия ум.Темата е твърде обширна, за да бъде разглеждана в цялост, затова отделни аспекти от нея са били разглеждани както в различни литературни произведения, в разработки и анализи, така и в киното и музиката.Грехът винаги е занимавал човека, именно защото е станал неизменна част […]

Page 1 of 512345