Home » Archives by category » За ученици » Константин Преславски

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – Константин Преславски

Акростихът “Азбучна молитва” на Константин Преславски е произведение, посветено на приемането на писмеността на Кирил и Методий за официална в България. В съкровената изповед старобългарския поет дава висока оценка на стойността и значението на писменото слово за непросветения славянски народ. Той изразява своята дълбока почит и преклонение пред създателите на книжнината… Акростихът “Азбучна молитва” на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – възхвала на словото

В изграждането на България като средновековна християнска държава и нейния принос в европейската култура особена роля имат личността и делото на Константин Преславски .Неговата многостранна дейност на духовен водач и проповедник, на книжовник и творец е съизмерима с мащабите на епохата ,белязана от културния подем на новопокръстените славяни и наречена “Златен век на българската култура”. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Патроитизмът в “Азбучна молитва”

Поводът за написването на акростиха “Азбучна молитва” от Константин Преславски е специфично славянски, български – приемането и утвърждаването на писмеността на двамата солунски братя – Кирил и Методий. В произведението авторът рзкрива огромното уважение и преклонение на лирическия герой пред славянските просветители. Осъзнал огромното знчение и важност, което има писменото слово за непросветения народ, книжовникът […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – Константин Преславски

Освен с „Проглас към Евангелието” и „Похвала на цар Симеон” голямото начало на старобългарската и старославянска извънлитургическа поезия се поставя и с „Азбучна молитва”. Нейното авторство е спорно. То се отдава от едни литературни историци на Константин-Кирил Философ, а от други – на Констанстин Преславски, първи славянски епископ на столицата Велики Преслав, живял през средата […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – анализ

„Азбучна молитва” е лирично обръщение към създателя на „видимия и невидимия” свят, в което поетът е вградил азбуката на славяните като символ на книжовност, просвета, културен възход. В нея поетът внушава идеята за извисената роля на божието слово, което ще приобщи славяните към общочовешките ценности и ще ги изведе до други духовни територии, където властват […]

Page 1 of 3123