Home » Archives by category » За ученици » Омир

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Илиада” – художествено изображение на омировото време

Един от първите старогръцки автори е Омир. Той създава две поеми – „Или¬ада” и „Одисея”, с които остава в историята. Направените сравнения и изследвания доказват, че омировите творби приличат на народнопесенни произведения, но същевременно са и лично творчество. Те имат тема, композиция , образите на героите са характерни само за личното творчество. Авторството на Омир […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Одисея” и Одисей

“Илиада” и “Одисея” — сравнение. Още в античността се поражда съмнение, че “Илиада” и “Одисея” са дело на един автор1. И наистина толкова дълбоки са в някои отношения различията между двете поеми, че въпреки единната художествена атмосфера като че ли се чувствува разноликата творческа природа на двама създатели. Затова се явява и компромисното мнение, че […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Кратко съдържание на “Одисея” – Омир

Митичният цар на остров Итака Одисей, бил син на Лаерт и Антиклея, дъщеря на Автолик. Вярна негова съпруга била красивата Пенелопа, която родила сина му Телемах. Одисей участвал в Троянската война, продължила десет години и след нейното завършване, странствал по море още десет години. По време на войната и след това в странстването си, хитроумният […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Сюжет и композиция на „Илиада” и „Одисея”

Още в античността изследователите отбелязват, че поемите „Илиада” и „Одисея” са твърде различни една от друга, и изказват известни съмнения относно авторството им. Главната разлика между тях според Аристотел е тази, че „Илиада” е проста и патетична, а „Одисея” – заплетена и „характероописна”. Освен множеството фактически противоречия, между тях се забелязват и несъответствия от културно […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ОТНОШЕНИЕТО НА ДРЕВНИТЕ ГЪРЦИ КЪМ СМЪРТТА – “ИЛИАДА”

В Омировата поема “Илиада” е описана последната десета година от Троянската война. Наред с бойните действия в произведението се описва и животът на древните гърци. Творбата ни разкрива светогледа и ценностната система на ахейците. Един от интересните проблеми в “Илиада”, свързан с представите на древните гърци за света и човешкото битие, е отношението към смъртта. […]

Page 1 of 512345