Home » Archives by category » За ученици » Софроний Врачански

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Защо Софроний пише своето “Житие”

Като една от фигурите, която (заедно с Паисий Хилендарски) е емблематична за Българското възраждане, Стойко Владиславов – Софроний, епископ Врачански, предизвиква постоянно интересът на изследователите[1]. Непрестанното връщане на изследователския интерес към дейността и особено към книжовното наследство на Софроний Врачански е, разбира се, напълно естествен. “Житие и страдания грешнаго Софрония” далеч не прави изключение. Като […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Житие и страдания на грешнаго Софрония”-драматична картина на робството

В края на XVIII век Стойко Владиславов от Кoтел се превръща в епископ Софроний Врачански и тази промяна става символен знак за трансформационните процеси във възрожденското общество, издигащи личността от сферата на регионалното до мащабите на общонационалното. Човекът, който е възприемал себе си като част от един малък свят, се озовава в центъра на бурния […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Житие и страдания грешнаго Софрония” – Дом – пари – път – памет

“Житие и страдания грешнаго Софрония” е творба, която поставя сложни задачи пред изследователите си. Тя все още продължава да се определя и интерпретира като автобиография, макар и при съвсем бегъл прочит да се вижда, че сюжетът не е изграден върху основните и типични моменти за всеки жизнен път (раждане, детство, учение, брак, постижения, загуби и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ВЪЗРОЖДЕНСКИЯТ ЛЕТОПИС ЗА ЧОВЕКА И НЕГОВОТО „СМУТНО” ВРЕМЕ

В началото на XIX век Софроний Врачански създава „Житие и страдания грешнаго Софрония” – произведение с ярко изразен възрожденски характер. Това е неговата лична човешка изповед. Разказва искрено и увлекателно за своя живот, изпълнен с много страдания и превратности. Съвсем основателно авторът определя творбата си като „житие”, защото страданията му са „праведни”, а според жанровата […]