Home » Archives by category » За ученици » Добри Войников

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

А Н А Л И З на комедията „Криворазбраната цивилизация”

Добри Войников заема завидно място в развитието на българската възрожденска литература, защото поставя началото на драматичния жанр и театралното изкуство. Наричат го „баща на българския театър и драма”. В момент на усилен, обществен, политически и духовен подем той посочва как драмата може да бъде средство за национално самоосъзнаване, за силно въздействие върху общественото съзнание, за […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на Анка от “Криворазбраната цивилизация”

Образът на Анка Анка, от своя страна, шие роклите си по модели от френски журнали, стремейки се да впечатли Маргариди.Тя дори е научила няколко френски израза и за голяма радост на майка си умее да води елементарни разговори на френски език. Интересен образ, спадащ към разглежданата група герои, е този на Димитраки, синът на Злата.Той […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Добри Войников – “Криворазбраната цивилизация”

Добри Войников заема завидно място в развитието на българската възрожденска литература,защото поставя началото на драматичния жанр и театралното изкуство.Наричат го „баща на българския театър и драма”.В момент на усилен , обществен , политически и духовен подем той посочва как драмата може да бъде средство за национално самоосъзнаване , за силно въздействие върху общественото съзнание , […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Добри Войников – Криворазбраната цивилизация

Историята на нашия театър и нашата национална драма е свързана най-тясно с делото на Добри Вонйков. От биографията на Добри П.Войников заслужават да бъдат отбе- лязани няколко важни момента.Роден на 10 ноември 1833г. в Шумен(Кола- ровград), той учи при видните възрожденски учители Сава Доброплодни, Сава Филаретов и Иван Богоров. Особено влиание оказва върху него първият […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Криворазбраната цивилизация”

„Криворазбраната цивилизация” е най-представителният образец на жанра от времето преди Освобождението и една от най-сполучливите и най-обичаните български комедии. Тя още със заглавието си поставя големия въпрос – въпроса за разбирането. Проблемът за опасностите от робското следване на чуждите моди е широко коментиран в публицистиката.Зад него обаче стои друг проблем: какво представлява чуждото,европейското – заплаха […]

Page 1 of 212