Home » Archives by category » За ученици » Петко Рачов Славейков

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на Гергана в “Извора на Белоногата”

Петко Рачов Славейков е един от колосите на бълг. л-ра и един от “виновниците” за пораждането и развитието на бълг. националноосвободително движение. Чрез своето произведение “Изворът на Белоногата” той успява да вдъхне родолюбие и духовна подкрепа на своя народ, такаа нужни им за борбата срещу османските поробители. Това тоой постига чрез образа на Гергана – […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Характеристика на Никола и везира от „Извора на белоногата”

Пенчо Славейков принадлежи към първото поколение, едно ново поколение в българската култура, което свързва литературната традиция на Възраждането с модерното самосъзнание на творческата личност, характерно за началото на века. Той е първият български писател-европеец и сам се определя като “непоправим восточен човек”. Творчеството му е подчинено на глобални естетически позиции на твореца-европеец на българската литература. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на везира от поемата “Изворът на белоногата”

“Изворът”на българското достойнство остава завинаги “вграден”в художественото пространство на Петко-Славейковата творба ”Изворът на белоногата”.Красивата легенда за Гергана,останала вярна на любимия си към българското,звучи със стародавните гласове на митологичното предание, преплетено с народнопесенните стихови послания на Славейков.Чрез своето произведение той успява да вдъхне родолюбие и дух. подкрепа на своя народ, така нужни им за борбата срещу […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Изворът на белоногата” – една страшна бяла балада в черно време

Петко Рачов Славейков е един от колосите на бълг. л-ра и един от “виновниците” за пораждането и развитието на българското националноосвободително движение. Чрез своето произведение “Изворът на Белоногата” той разказва с езика на поезията тъжната и пленяваща история за взаимно споделена, съвършена, но неблагополучна любов във време на робство, потисничество и тирания, за борбата между […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Изпитание и изкушение-размисли въррху образа на Гергана от поемата „Изворът на Белоногата”

П. Р. Славейков е най- представителната и най- разностранната фигура сред българските поети и книжовници за времето преди Освобождението. Той е един от първите писатели с висок професионализъм и ревностен радетел на българщината. Блестящото и дълбоко поетическо творение на Славейков е поемата-балада ”Изворът на белоногата”. Произведението се появява за пръв път през 1873 година в […]

Page 1 of 3123