Home » Archives by category » За ученици » Николай Гогол

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Мъртви души”

Произведението се състои от отделни очерци за помешчиците, които са свързани с от личността на главния герой Чичиков, която минава през всички части на произведението. Социално битовото описание заема твърде широко място в произведението на Гогол, но то не е единственото. Наред с него са и лиричните отстъпления, които придават особена тоналност на произведението и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Мъртви души” – Николай Василиевич Гогол

Николай Василевич Гогол е един от най-оригиналните и самобитни руски писатели. Той е единственият в руската литература, който създава школа. Не случайно са казани думите на Достоевски: „ Всички ние излязохме изпод ”Шинел” на Гогол ” , т. е. всички те са се учили от Гогол. Под влияние на Гогол се формира т. нар. „натурална […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на “малкият човек” в повестта “Шинел” от Гогол

Сборникът “Петербургски повести” е едно от върховите постижения в творчеството на великия руски песател Николай Гогол.Финалното произведение в сборника е повестта “Шинел“ , завършена през 1842 г.Творбата се превръща не само във финал на една великолепна книга,но и в емблема на Гоголевото творчество. Повестта “Шинел“ е вълнуващ разказ за нерадостната съдба на обикновения човек.Това е […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Смешното и тъжното в повестта „Шинел”

Повестта „Шинел” на Николай Василиевич Гогол разкрива образа на „малкия” човек в едно студено общество. Как неговият живот протича неусетно и как дори и нещо толкова просто като една дреха, може да го осмисли. Образът на главния герой в повестта Акакий Акакиевич е сложна смесица от трагизъм и комизъм. Структурата на образа предразполага читателя повече […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Малките и големите хора в “Шинел”

Цикълът на Гогол “Петърбургски повести” пресъздава и същевременно анализира абсурдната реалност в руската столица Петърбург през 30-те и 40-те години на 19-ти век. Ключово място в цикъла заема повестта “Шинел”. Вниманието на Гогол е съсредоточено върху строгата социална йерархия, наложена от обществената система, която разделя хората на “малки” и “големи” в зависимост от произхода им. […]

Page 1 of 3123