Home » Archives by category » За ученици » Мигел де Сервантес

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Дон Кихот и Санчо Панса – въплъщение на две взаимно допълващи се начала в човешката природа

Сервантес създава образите на Дон Кихот и Санчо Панса като пародия на рицар и негов оръженосец, за да осмее рицарството, изживяло времето си и да спре лавината от рицарски романи, заливаща цяла Испания. Романът “ Дон Кихот” далеч надхвърля поставената от писателя задача. В образите на Дон Кихот и Санчо Панса той създава литературни типове […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на Дон Кихот

През 16в. В Испания се появява втората по разпространение книга в света след Библията-романът на Мигел ле Сервантес “Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча”.Тя събужда огромен интерес,нойто е жив и до днес.Дон Кихот тръгва по света,за да има днес човечеството един прекрасен модел за висша нравственост. Романът “Дон Кихот” е създаден като пародия на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Сравнителна характеристика между Дон Кихот и Хамлет

Безсмъртните образи на Дон Кихот и Хамлет са вълнували мислещите хора от различни времена и народи. Те привличат интереса и на съвременния човек. Учени литературоведи, философи и психолози са изписали много страници, за да изяснят тяхната същност, съпоставяли са ги и са търсили сходни черти и различия между тях. Твърде общо имат двата героя Хамлет […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Разумното и безумното в романа ” Дон Кихот”

Дон Кихот е различен от всички херцози, херцогини, бакалаври и т.н. Испанслите големци са скептици и иронични, а рицарят е ентусиаст и възторженик, идващ от сърцевината на живота, с който многократно се е сблъсквал. Лудостта е качеството, което преобладава в характера на Дон Кихот. Безстрашният странстващ рицар е поставен в ситуации, които за едни са […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Трагичното и комичното в образа на Дон Кихот

Романът “Дон Кихот” е новаторски за Испания по времето на написването му. Авторът, Сервантес, описва странстванията на рицаря Дон Кихот и неговия оръженосец Санчо Панса. Дон Кихот е борец за добро и справедливо общество, за свят без неправди и потисничество. Сервантес си е поставил за цел да осмее разпространениете в Испания рицарски романи, които разпалват […]

Page 1 of 3123