Home » Archives by category » За ученици » Никола Вапцаров

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“ПРОЩАЛНО” – РАЗЛИЧНОТО ВАПЦАРОВО СТИХОТВОРЕНИЕ

Вапцаровият лирически човек обитава времена и пространства, между които границите са заличени – свободното преминаване от “вчера” към “днес”, към очакванията на “утрешния ден” се осъществява с убеденост, която е присъща единствено на една космополитна личност, експлицираща опита на миналостта в драматизма на епоха, “препускаща лудо напред”. И в това неустоимо движение се съвместява битието […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“ПРЕДСМЪРТНО” И “ПРОЩАЛНО” НА ВАПЦАРОВ

Пред смъртта Вапцаровият лирически човек се прощава не просто с живота, а с живота в неговите разнолико-сакрални проявления/измерения. Светостта на личното пространство в “Прощално” (прави) проблематизира раздялата (невъзможна), защото копнежът по другия, с когото те свързва най-святата нишка – любовта, е непреодолим, невъзможен за изживяване като краен. Връзката на човека със социума в “Предсмъртно” кара […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Прощално” на Никола Вапцаров

Увод : : Никола Вапцаров е поет от европейска и световна величина. Времето, в което живее (Втората световна война), го изправя пред съдбовен, екзистенциален избор. Вапцаров отстоява докрай принципната позиция на хуманната си природа, избрал защитата на човешкото дори с цената на най-скъпото – живота си..Участта на човека е проблем, който Вапцаров полага в основата […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„КИНО” – ВАПЦАРОВ

Търсената истина за живота в поези¬ята на Никола Вапцаров е свързана вина¬ги с „една човешка драма”, преживяна от лирическия герой и изповядана в стихове от поета. Гледните точки, художествените ракурси на възприятие и изображение са винаги две. Едната въплъщава човешкото преживяване, а другата – лирическото споделяне в художествен аспект на интимните вълнения, които се движат […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Никола Вапцаров – “Кино” – Истината за живота – преживяна “човешка драма”

Търсената истина за живота в поезията на Никола Вапцаров е свързана вината с “една човешка драма”, преживяна от лирическия герой и изповядана в стихове от поета. Гледните точки, художествените рекурси на възприятие и изображение са винаго две. Едната въплъщава човешкото преживяване, а другата – лирическотосподеляне в художествен аспект на интимните вълнения, които се движат в […]

Page 1 of 8123Next ›Last »