Home » Archives by category » За ученици » Атанас Далчев

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Животът и книгите – Атанас Далчев

Атанас Далчев е един от най-ярките български поети от началото на миналия век. Той остава в сърцата на читателите си със силно изразения си диаболистичен стил и с яростната си вражда със символистите в българската литература. Далчев създава серия от запомнящи се творби, една от които е “Книгите”. Това Далчево стихотворение може да разглеждаме като […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Познанието, тъгата и спасението в лириката на Далчев

Екзистенциалните въпроси за живота и смъртта, за смисъла на битието, за страданието, за спасението и за самотата винаги са били обект на литературни търсения и биват осмислени различно в контекста на специфичните за различни епохи и школи естетически виждания. Какъв е модерният човек на “Новото време” (говорим за 20-те години на ХХ век), способен ли […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Отчуждението, самотата, обречеността на човешкото съществувание в творчеството на Атанас Далчев

Атанас Далчев е виден представител на българския реализъм. Неговото творчество се появява в момент, когато поезията на българските символисти започва да се изчерпва, да губи обаянието си над читателите. Съвършенството на формата на стиха, към което се стремят символистите, се превръща в клише. Поетите на символизма обогатяват за кратко, и то с изяществото си на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Светът на вещите в поезията на Далчев

Атанас Далчев е сред поетите, дебютиращи през двайсетте години на ХХ век – преход, който се характеризира със съществени промени в литературния живот. Причините за тях се коренят в междувоенната атмосфера на криза и преосмислянето на основните социални и културни ценности. Затова и двайсетте години се определят като време на „естетически прелом”. В неговата многообразна […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Атанас Далчев – “Прозорец”

В стихосбирката си “Прозорец”(192б г.) Далчев създава чрез поетиката на “новата вещност” пренаселен с предмети художествен свят. Повечето от творби в книгата имат за заглавие дума, означаваща предметност:”Коли”,”Вратите”,”Хижи”,”Болница”,”Път”,”Стаята”,”Къщата” и пр. В поетическия текст назоваването на един предмет (дори когато той е заглавие- т.е. вход към смисьла ) е акт на убиване на конкретността и материалността […]

Page 1 of 6123Next ›Last »