Home » Archives by category » За ученици » Гео Милев

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Художественият свят в поемата “Септември”

Художественият свят на “Септември” е необичайно дълбок, сложен и противоречив. Изчерпването на неговото своеобразие естествено изисква съответна задълбоченост и многостранност на усилията на изследвача. Настоящата статия има в това отношение скромни претенции – нейна цел е да покаже някои най-общи принципи в изграждането на идейно-художествения свят на поемата, оставяйки настрана някои съдържателни аспекти и маса […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Обръзът на Поп Андрей според поемата “Септември”на Гео Милев

Поп Андрей е човекът който трябва да отхвърли илюзиите си,да поеме своята вина и да бъде възмезден за заблудуте си.Как това прави поп Андрей.Епизодът е поп Андрей е изграден изцяло в събитийно-реалния план на поемата.”Това е единственият исторически достоверен персонаж с конкретен адрес – Медковец.Максимално автентично(,,телеграфския стълб”, ,,въжето”),ужасяващо натуралистично(,,език между зъбите стиснал”) и психологически правдоподобно […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Изоблечителният и революционният патос в поемата “Септември” от Гео Милев

Най-изтъктатият поет-гражданин и патриот, увековечил дните на Септемврийското въстание е Гео Милев. Фашистката реакция срещу този справедлив бунт той заклейми с печата на позора. Само четири месеца след погрома, възмутеният поет обрисува вярно и реалистично положението в страната: “Над родината премина ураган, какъвто не помним нито ний, нито бащите ни. Потрепераха и най-дъл боките дебри […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Посланията на Гео Милев в поемата “Септември”

За поета и гражданина Гео Милев поемата “Септември” е връх в цялостното му ярко и разностранно творчество, както е и подвиг в неговата обществена биография. Трябва да споменем, че авторът е получил вдъхновение и е отразил едно драматично събитие от нашата нова история – Септемврийското въстание през героично-трагичната 1923 година. И не бива да се […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Анализ на поемата “Септември” – Гео Милев

Поемата “Септември” на Гео Милев представлява един пълноценен израз на неразривното единство между философското начало и конкретното историческо такова в неговата поезия. Чрез тази си поема Милев  утвърждава човешкия стремеж към свобода и щастие, както и катарзистното страдание за постигане на вярата.Творческия замисъл Гео Милев реализира чрез съчетаване на реален исторически факт-Септемврийското въстание и универсална […]

Page 1 of 212