Home » Archives by category » За ученици » Христо Смирненски

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Зимни вечери” – нощната картина на града гробница

Когато през 1923 г. Смирненски пише „Как ще си умра млад и зелен“ и не изневерява на самоироничните си нагласи, той създава и своята предсмъртна поетическа изповед – „Зимни вечери“. Не е случайно, че и Смирненски, подобно на всички български поети, загинали млади, убити или самоубили се, усеща приближаващия полъх на отвъдното. Точно през тези […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” – ГРАДЪТ И ЧОВЕКЪТ

Поетът, роден край Егея, озовал се в столичния град, бързо разби¬ра, че слънцето и топлината, усмихнатият повей на южния вятър от родния край ще останат само в най-интимните кътчета на неговото съзнание. В новата действител¬ност няма място за тях. Тя предлага студенина и неуютност, мизерия и отчаяние. Цикълът „Зимни ве¬чери” дава най-пълна представа за града […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Социалното страдание и безнадежността в “Зимни вечери” от Христо Смирненски

Христо Смирненски е роден на 29.09.1898 година в Кукуш, където завършва IV клас. Увлича се по литературата и започва рано да печата стихове. Цикълът “Зимни вечери” е една от късните му творби. Напечатана е за първи път в литературното приложение на “Работнически вестник” в броя от 27 януари 1923 година. Основната тема в “Зимни вечери” […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Картината на града в цикъла “Зимни вечери” на Христо Смирненски

І Увод: Христо Смирненски е един от най-изявените български социални критици. По времето на написването на цикъла “Зимни Вечери” в България са се заменили ценностите на рода, майката, дома, семейството с надеждата за оцеляване в тежките дни. ІІ Теза: М1: Чрез з”Зимни вечери” христо Смирненски Показва как едността, безработицата са пуснали корен в умовете на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Жертвени фигури на страданието в поемата на Христо Смирненски-“Зимни Вечери”

Цикълът “Зимни вечери е сред най-големите поетически постижения на Смирненски.В стилистично отношение той е сруктуриран с рядко майсторство,като тук особено изразително самата форма(редуването на два основни типа изказ)излъчва художествени значения.Освен че “Зимни вечери”е творчески връх в лириката на Христо Смирненски,в него виртуозът на мерената реч и на благозвучното слово достига завидно единство между мисъл и […]

Page 1 of 512345