Home » Archives by category » За ученици » Димчо Дебелянов

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Дебелянов – фронтова лирика

Димчо Дебелянов може да бъде откроен като един от големите български поети в нашето минало. Макар не получил признание приживе, неговите творби са важна част от литературната история на нацията ни. Едни от най-важните Дебелянови творби се явяват тези от т.нар. военна или фронтова тематика. Тези поеми бележат прехода към нова поетика на автора, както […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любовната лирика на Димчо Дебелянов

В поезията на Димчо Дебелянов се откроява образа на любовта. Той е ситуиран в пространствата на миналото или бъдещето. Той е блян и спомен. Любовта е извисена, пречистена от злободневните, ежедневни проблеми на бита, тя е копнеж и идеал. Смисъла на любовта при Дебелянов е в бляна, в мечтата към завръщане на отминалата святост на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Носталгичният копнеж в елегиите „Скрити вопли” и „Помниш ли, помниш ли…”

Димчо Дебелянов е един от най-трагичните поети в българската литература. Творецът със силно изявена „модерна душа” е обречен на безкрайно лутане между свят идеал и скверна действителност. Спасението от всичко лошо се крие в светлия спомен за миналото, за родния дом и неговите уют и спокойствие. Елегиите „Скрити вопли” и „Помниш ли, помниш ли…” са […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Носталгия по детството и родния дом в “Скрити вопли” на Димчо Дебелянов

Поезията на Димчо Дебелянов е огледален лирически образ на неговия душевен свят. Краткия му живот е белязан с поредица от раздели и житейски неудачи. Всекидневието за него не е нищо друго освен оцеляване на ръба на глада и бедността. Затова творецът издига в поетичен култ своя копнеж по напуснатия роден дом, загубените близки хора и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Песента като израз на воплите на душата в „Черна песен” и „Сиротна песен” от Димчо Дебелянов

И Дебелянов, като повечето творци от първото десетилетие на ХХ век, се насочва към разкриването на своя вътрешен свят в поетична форма. Неспокойното време, в което твори Димчо, създава усещането за самотност и изгубеност у личността, чиито вътрешни противоречия са плод на неудовлетвореността, и непримиримостта с условията на живот. Творецът вече е създал своята „Черна […]

Page 1 of 7123Next ›Last »