Home » Archives by category » За ученици » Пейо Яворов

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любовната лирика на Пейо Яворов

В началото на XXв. в България творят някои от най-големите писатели и поети в нашата история. Един от тях е Пейо Крачулов Яворов. Той е член на кръга „Мисъл”, в който са събрани едни от най-великите литературни умове на онова време – Пенчо Славейков, Петко Тодоров и идеологът доктор Кръстев. Яворов се нарежда с блясък […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Карнавалният и истинският свят в стихотворението „Маска” от Яворов

Светът на Яворовия лерически герой е свят на самотния разум,свят на раздвоения човек,който не може да намери своя покой.Затворен в мрака на този свят,той е принуден да носи в себе си неутолимо страдание ,разяждаща жажда по познание,която не може да бъде удовлетворена.един от водещите мотиви,свъзани с раздвоението,е мотивът за маската,който се среща своеобразно трансформиран в […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

П. Яворов – Маска

Посветеното на Владимир Василев стихотворение е поместено в частта “Прозрения” в книгата “Подир сенките на облаците”,а датировката го отнася към времето на пребиваването на поета в Нанси.Посвещението е направено през 1914г..когато Яворов подготвя второто издание на книгата.В него “Нирвана” е посветено на Боян Пенев,а “Песента на човека”- на д-р Кръстев.Тези посвещения са не само знаци […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Маска” – Яворов

Стихотворението „Маска” е едно от най-популярните Яворови стихотворения особено заради изключително екс¬пресивната характеристика на основната поетическа пози¬ция в цялото му творчество: … Свръхземните въпроси, които никой век не разреши, дълбаех ням… Но в същото време се оказва, че на него – така заредено с вътрешни проблеми и мотиви, определящи му ролята на представителна за цялото […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Философско осмисляне на битието в стихотворението “Маска” на П.К.Яворов

Стихотворението “Маска” Яворов пише през 1907 година в Нанси и го посвещава на Вл.Василеву, което е сигнал за принадлежността му към група творби – “Нирвана”, посветено на Боян Пенев, и “Песента на човека”, посветено на доктор Кръстев, в които Яворов е споделил своята неудовлетвореност от битието.Същевремено обобщенията за човека, неговата съдба и мястото му в […]

Page 1 of 6123Next ›Last »