Home » Archives by category » За ученици » Димитър Талев

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Героят нарушител в “Железният светилник”- Д.Талев

В романа “Железния светилник” Д.Талев разкрива живота на българите от Македония през Ранното възраждане.Животът на героите е сътворен с дълбоко интимното участие на автора. Д.Талев не е идеалист-моралист,не проповядва доброто като своя велик учител Лев Толстой.По-близък е до света на Достоевски и на неговите сложни изключителни персонажи. Талевите герои се различават в зависимост от сложността […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образите на Рафе Клинче и Калина от “Железният светилник”

Първата книга от тетралогията “Железният светилник” осмисля художественото възраждане на народа ни с всички негови елементи: борба за самостоятелна българска църква, стремеж към светско образование на роден език, постепенно формиране на ново самосъзнание чрез проследяване на ренесансовите процеси, които изживява личността в битовия, социалния и историческия живот. Героите на романа сами осъзнават истината, че родовото […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образна система в “Железният светилник”

В своята тетралогия”Железният светилник”,”Преспанските камбани”, “Илинден”,”Гласовете ви чувам” Димитър Талев отразява многопластово различни етапи от националноосвободителната борба на българите в Македония- от надигнатия глас за самостоятелна черква и светско училище до отстояването на българския национален характер след погрома на Илинденското въстание. “Железният светилник” запознава читателите със съдбата на първите две поколения от Глаушевия род в […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Лични и национални терзания на героите в романа “Железният светилник” на Димитър Талев

Романът ”Железният светилник” е първият от четирилогията на Димитър Талев посветена на Македония. Пресъздава се живота на българите там, борещи се за свобода. В романът чрез Глаушевият род се представя борбата за свобода- лична, общонародна и общочовешка. Психологията е важна част от формирането на рода под въздействие на съдбовни събития. Отразени са конфликтите и взаимоотношенията […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на Аврам Немтур – “Железният светилник”

Аврам Немтур е сред най-категорично отрицателните образи в романа “Железният светилник”, но изключително важен за изясняване на основния идеен сблъсък на епохата. Той е един от основните опоненти в борбата срещу гръкоманството, представител на тежките чорбаджии, които имат интерес от запазване на статуквото. Героят макар и да е сто процента отрицателен,н е е лишен от […]

Page 1 of 3123