Home » Archives by category » За ученици » Христо Ботев

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Политическа зима” – визията на българския свят и отношението сън-действителност

Личността, животът и творчеството на Христо Ботев може да се определи най-точно с една дума: борба. Тази борба е продиктувана от епохата, в която живее, епоха на робство, беззаконие, политически гнет. Ботев възпитава в себе си най-хубавите черти на бореца-революционер – свободолюбие, силни чувства на любов и омраза, борчески дух. Известността на Ботев не идва […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Свобода и робство в Ботевата поезия

В Ботевата лирика възрожденските литературни процеси достигат до необозримо висок творчески връх, като реалната действителност и трансцеденталните визии на поета са намерили своето комплицирано и сгъстено изражение . Словото – унищожаващо и съзиждащо, изобличаващо и утвърждаващо – се отличава с вулканични емоционални и мисловни изригвания и с мълчание, в което крещят душата ,сърцето и будната […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ДРАМАТИЗМЪТ В ОБРАЗА НА МАЙКАТА ОТ БОТЕВОТО СТИХОТВОРЕНИЕ „НА ПРОЩАВАНЕ”

Ботевото стихотворение „На прощаване” синтезира максимално драматизма на една изключителна епоха от историята на България – Възраждането. Това е време на големи надежди, на високи идеали, на заветни цели. Време, което поставя на изпитание духа на обикновения човек и обрича на саможертва героите, които избират борбата като своя житейска съдба. Между обикновеното и изключителното, между […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Защо поета иска прошка от майката и какво е тя за него? – “На прощаване”

Редом с образа на бореца за национална свобода и независимост в поезията на Ботев, като негов спътник е представен и образа на майката – силна и свята в мъката си по непрежалимия син. Стихотворението “На прощаване” е емоционална изповед, молба за прошка на сина-бунтовник, тръгнал по опасния път на революцията.За поета майката е мил и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Смъртта и гробът в поезията на Христо Ботев

В Ботевата поезия като основен проблем се откроява един от най-значимите проблеми на Романтизма – изключителното значение на свободата. В творчеството на поета проблемът е интерпретиран в контекста на националното робство. Основна ценност, която осмисля човешкия живот, нравствения избор, пътищата на спасението – за Ботев свободата е всичко това, но не само: той е първият, […]

Page 1 of 13123Next ›Last »