Home » Archives by category » За ученици » Александър Пушкин

Любовта в стихотворението “На Анна Керн” от Пушкин

Александър Сергеевич Пушкин е родоначалник на руската национална литература и основоположник на съвременния руски литературен език. Той създава творчеството, което приобщава руската поезия към световната литература. Той е един от класиците в световната лирика. Една от най-хубавите си творби “На Анна Керн ”, Пушкин пише през 1825 г. В стихотворението “На Анна Керн” любовта е […]

Анализ на стихотворението „На А.П.Керн” на Александър Пушкин

Александър Сергеевич Пушкин е най-изявеният руски класик-гениален поет,прозаик и драматург,чието творчество безспорно обогатява световното литературно наследство.Като типичен представител на романтизма в началото на XIXв. Неговото мислене е насочено към търсене на красивото и любовта в заобикалящата го действителност,живот в свят на мечти. Стихотворението посветено на Анна Петрова Керн е един от най-добрите образци в любовната […]

Моята представа за лирическия Аз от ‘На А.П. Керн’

В лирическият аз от ‘На А.П. Керн’ от А.С.Пушкин е въплътена представата за една романтична, любяща и искрена личност. Той говори за истинска, чиста и вечна любов. Любов, която е способна да го спаси от ‘шума на мирски суети’, любов, в която той намира спокойствие и утеха. Героят съзнава, че единствения начин, да се спаси […]

Лирическият Аз от “На А. П. Керн”

Александър Сергеевич Пушкин принадлежи към поколението руски поети, което навлиза в литературата в края на 10-те години на XIX в. Поезията му е дълбоко народностна и голям интерес представляват поетичните му изяви, чрез които осмисля и овладява самонаблюдението и самоанализата на своята творческа душевност. На първо място сред тези творби е любовното послание до А. […]