Home » Entries posted by superstar (Page 3)

Stories written by superstar

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ОДАТА “ПАИСИЙ” НА ИВАН ВАЗОВ

“Паисий” на Иван Вазов е една от 12-те оди в цикъла “Епопея на забравените”. Цикъл, който още с броя на съставящите го творби насочва към особената числова символика – за прабългарите времето се разделяло на цикли, в които един период обхващал 12 години; годината на свой ред има 12 месеца; при християнството светите апостоли са […]

Page 3 of 3123