Home » Entries posted by superstar (Page 2)

Stories written by superstar

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ИВАН ВАЗОВ – „ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА” – САМОЖЕРТВАТА – ПЪТ КЪМ СВОБОДАТА

Одата „Опълченците на Шипка” от ци¬къла стихотворения „Епопея на забраве-ните” е Вазовата поетична възхвала на под¬вига на опълченците – смелите, достойни и непреклонни защитници на Орлово гнез¬до, пожертвали живота си в името на най-светия идеал – свободата на отечеството. Вазов е горд, че има такива българи, дока¬зали, че свободата ни не е подарена, а из¬воювана. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Мисли и чувства, които вълнуват Вазов в лирическия увод на одата “Опълченците на Шипка”

Одата “Опълченците на Шипка” звучи като тържествен хим – хим, посветен на ширченските герой. Те без колебание отдават живота си за освобождението на България от турско робство. Дълбоко засегнат в най-съкровенните си чувства като родолюбец Иван Вазов страда защото в новоосвободената родина много бързо се забравя великата саможертва на борците. Неговата будна гражданска съвест го […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Личност, народ и история в “Кочо”

Смисълът и идеологията на поезията на Иван Вазов добиват върховният си израз в цикъла от оди „Епопея на забравените”. Мотивите на Вазов да напише своето произведение са два – единият е за да възхвали подвига на българите и тяхното свято и славно минало, а другият – за да даде израз на болката от съвременниците си, […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Кочо

В стихотворението „Кочо” на Иван Вазов е реализиран проблема за саможертвата в името на свободата. Също така акцент се поставя на отричането на робството като форма за съществуване и националното осъзнаването на моралната победа като висша ценност. Поемата разказва всъщност само за гордата борба, падението и срамът, включени в уводната диалектическа характеристика на епохата. Те […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ИВАН ВАЗОВ – „ЕПОПЕЯ НА ЗАБРАВЕНИТЕ” – „ПАИСИЙ”

Бихме могли да наречем Вазовата „Епопея на забра¬вените” пантеон на без-смъртните. В годините не¬посредствено след Освобождението, когато „разчетът владей, не духът”, забравата бързо обгръща едни от най-светлите имена на националната ни история. Нара¬неното българско сърце, въз¬мущението на големия патриот спонтанно избликват в тържествената патетика на одите – но не като про¬тест, а като възхищение от […]

Page 2 of 3123