Home » Entries posted by pepi_lol

Stories written by pepi_lol

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“За буквите”- защита на писмеността

Ревностен последовател на Крило-Методиевото дело, Черноризец Храбър е страстен негов бранител. Трезвата му преценка на учен, ангажиран със съдбините на своя славянски род го подтиква да напише безсмъртното си произведение “За буквите”. В тази творба с много страст старобългарският творец осъществява своята пламенна защита на славянската азбука, утвърждава и възвеличава славянската писменост. Своята защита Черноризец […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„За буквите” – Черноризец Храбър

Исторически значим и ритуално красив е поводът за нписване на полемичната апология „За буквите”. Текстът е произнесен публично пред събраното множество през 893 година по време на Преславския събор, който провъзгласява за княз на България третият син на Борис – Симеон. Полемиката, спорът за славянските букви прераства в тържествена защитна пледоария, утвърждаваща светлата духовна кауза […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Жанрови особености в “За буквите”

“За буквите” е риторическо произведение, принадлежащо към старобългарската ораторска проза. Трактатът на творбата може да бъде наречен “жанрово синкретична творба”. Доколкото носи черти на полемиката, той се вписва в образеца на художествената литература, има характер на апология, може да се отнесе към публицистиката, a трактат с определена научна стойност , би могъл да се разгледа […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“За буквите”-апология на словото

В произведението “За буквите” от Черноризец Храбър основната тема е възхвалата на словото, създадено от Константин-Кирил Философ. С тази творба Черноризец Храбър се изявява като истински защитник на родното. С написването на това произведение Черноризец Храбър цели да защити и възхвали славянското слово пред противниците му. Той използва типичен за това време похват, като първо […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“За буквите”- възхвала на писмеността

Създадено през ІХ век, съчинението “За буквите” е познато на съвременния читател не с оригиналния си вариант, а благодарение на преписите, създавани през вековете. Когато е създадено съчинението, неговата стойност се измерва с проявения хуманизъм, държавнотворческа мъдрост и християнска убедителност. “За буквите” има изключително висока духовна стойност, от която българските книжовници през средновековието черпят морални […]

Page 1 of 512345