Home » Entries posted by labradudal

Stories written by labradudal

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ОБИЧАИТЕ И НРАВИТЕ В “ПРЕДИ ДА СЕ РОДЯ”

“Преди да се родя” е една от най-добрите творби на Ивайло Петров.Още заглавието привлича със своята смислова насоченост.Читателят става свидетел на историята на един още нероден човек. Всеки век,всеки край на нашата страна си има традициии една от тях е сватосването.За да се ожени мъж, първо трябва да му се намери жена,да се правят преговори […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„ПРЕДИ ДА СЕ РОДЯ” – ХУДОЖЕСТВЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ВРЕМЕТО

Първият ключ към разгадаване особе¬ностите на всяка творба е нейното заг¬лавие. Няма съмнение, че логическият акцент в „Преди да се родя и след това” пада върху две думи – „преди” и „след”. По своята смислова, а следователно и граматическа същност това са предлози, т. е. неизменяеми, непроменливи, устойчи¬ви думи. По характеристиката си те се отнасят […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Преобърнатият патриархален ред в “Преди да се родя”

Ивайло Петров е един от най-противоречивите автори ,които съзнателно рушат законите при изобразяването на патриархалния свят. Любимите му теми са свързани с живота и народопсихологията на българина.Неспокойният му дух непрестанно провокира и изненадва читателите и ги кара да се вглеждат с преценяващ поглед и да измерват ставащото от всички страни.По необичаен начин вплита събития от […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Патриархалния свят през погледа на модерния човек в повестта “Преди да се родя”

Повестта на Ивайло Петров излиза от печат през 1968г. Това е първото и последното издание на тази книга, но това съвсем не намалява стойността на повестта и интереса на читателите към нея. В тематичното отношение на повестта “Преди да се родя” безспорно следва интереса на писателите, които изобразяват бълг. село, живота, традициите и психиката на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Картината на света в „Преди да се родя”

Ивайло Петров е първият автор, пишещ произведение от свое име, говорейки за случки преди неговото раждане. Прочитайки заглавието „Преди да се родя” очакваме разказ за спомените на друг човек, но не е така. В повестта си Ивайло Петров разглежда с надсмешка и ирония невежеството и простотията на тогавашния свят, използвайки за пример своите баба, дядо […]

Page 1 of 3123