Home » Entries posted by gladen

Stories written by gladen

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ЩИТЪТ НА АХИЛ – ПАНОРАМА НА ЖИВОТА В ДРЕВНА ЕЛАДА – Илиада

Несравнимият щит на Ахил е художествена картина на живота в древна Ела¬да. Омир отрежда на неговото описание значително място в поемата „Илиада”, за да може чрез оригинален т6орчески при¬йом да изобрази бита и душевността на древните елини. Чрез бляскавия щит на Ахил блестят лъчите на авторовата лю¬бов към родната Елада, така красива, та¬ка вълнуваща и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Осемнадесета песен – Щитът на Ахил – Илиада от Омир

“Илиада”на Омир е най- високохудожествената епическа поема от Троянския митологичен цикъл. В нея се разглежда темата за войната и примирието, за надигащия се глас на народното недоволство в прехода от родово към робовладелското общество, разкрита е представата на древните гърци за хармоничен свят и човешко щастие, показан е драматизмът в преживяванията на живи и запомнящи […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„МАЙЦЕ СИ” – ПЪРВАТА ИЗПОВЕД НА ЕДИН ПОЕТ И БЪДЕЩ РЕВОЛЮЦИОНЕР

„Майце си” /на майка си/ е първото публикувано Ботево стихотворение. Предполага се, че лирическият текст документира песимистичните изживявания на младия Ботев в Русия 1866г., когато напуска Втора одеска мъжка гимназия. Основен лирически герой е лирическият Аз, отразил емоционалното състояние на поета. Смисълът на творбата е в дълбоко личните страдания на героя, пресъздадени в изповед пред […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Майце си” – Съдбата и изборът на човека

В поезията на Ботев домът и пътят означават не само драматичния избор на лирическия герой, но и драматичната ситуация през Българското възраждане. Домът въплъщава традиционния ценностен ред на самосъхранението, на статуквото, а пътят – неговата противоположност – саможертвата, волята за промяна. Осъзнаването на предопределеното и решеността на личен избор изграждат и лирическия сюжет на първото […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Майце си

Ботев е безсмъртният гений на българската възрожденска литература. В една от незабравимите му творби “Майце си” той акцентира върху връзката между индивидуалната личност и родовия свят, което отличава стихотворението от останалите му творби и му придава общочовешки и универсален смисъл. Стихотворението “Майце си” е обръщение на лирическия герой към най-скъпия човек в живота му – […]

Page 1 of 212