Home » Entries posted by fire

Stories written by fire

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„АГО, ЗА БОГА, НАПРАВИ ТОВА ДОБРО” (1 глава на „Една българка”)

В разказа „Една българка” Иван Вазов изгражда образа на една обикновена жена , която навлиза в територията на изключителното и става символ на много човешки добродетели. В атмосферата на страх и гонения Баба Илийца с решителност и доброта преодолява границите на невъзможното, за да изпълни своя човешки дълг. Първата част на разказа „Една българка”, която […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Робската действителност и различните прояви на човешко поведение според І-ва част на разказа “Една б

Разказът „Една българка” ни запознава с постъпката на обикновена българска жена, която в погромните дни на въстанието помага на Ботев четник. Тази жена извършва своя скромен подвиг, движена от голямата си човешка доброта, както и от своя патриотизъм и себеотрицание. Случката разкрива истината за онези тревожни и вълнуващи дни, в които, наред със страха и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Анализ на романа “Тютюн”

Романът “Тютюн” от Димитър Димов e безспорният триумф на националната ни проза. Подетата от Иван Вазов романова традиция с “Под игото” не намира достойни последователи в следващите десетилетия. Развоят на българската белетристика през XX век показва, че стойностните постижения са предимно в кратките прозаически жанрове. В този аспект творчеството на Димитър Димов извежда на нов, […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Романът „Тютюн” на Димитър Димов

Заглавието на романа „Тютюн” ориентира към историческото време на 30те и 40те години на 20 век и смисловот се свързва с името на „Никотиана”. Със звученето си „Никотиана” създава впечатлението за наркотик- привлекателен, опиващ и убиващ. Успоредно с това името напомня жена- присвлекателна , завладяваща, властна. Неслучайно в описанието се прави аналогия със затвор, съчетан […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Д. Димов – “Тютюн” (цялостен анализ)

Цялостното творчество на Димитър Димов всъщност представя изграждането и разкриването на един свят на осъдените души. Като творец – изследовател на човешката душа, неговите романи очертават постепенното разширяване на обхвата на този проблем – Д. Димов върви от осъдените души до един цял осъден свят в романа „Тютюн”. Значението на Д. Димов в националната ни […]

Page 1 of 3123