Home » Entries posted by dreamer

Stories written by dreamer

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Трудът като жертвоприношение в разказа “По жътва”

Разказът “По жътва” поставя основния проблем за живота и саможертвата на човека. Още самото заглавие “По жътва” въвежда в селската обстановка и атмосфера Жътвата е свързана с труда на хората, който има свещено значение за православния свят, а житото е като метафора на живота – то дава насъщния. Жътвата е свързана и с саможертвата. Хората […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Род и традиция в „Дервишово семе” и „Преди да се родя”

Разказът „Дервишово семе” и повестта „Преди да се родя” на Ивайло Петров, са творби,които отразяват миналото,патриархалните ценности и устойчивостта на родовите традиции.Двамата автори по различен начин виждат миналото.Ивайло Петров отрича ценностните на родовия свят,а Николаъ Хайтов откроява носителите на традиционните и новите норми на поведение. И в двете творби център на внимание са родовите традиции […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„ДЕРВИШОВО СЕМЕ” – РОДЪТ И ИНДИВИДЪТ

Заглавието на разказа „Дервишово семе” на Николай Хайтов насочва към родовата принадлежност, която трябва да намери словесен израз. То говори за приемствеността между поколенията, която се осъществява чрез определени ритуални жестове. Като се има предвид значението на думата „дервиш” (мохамедански монах), ясно се откроява темата на произведението. Тя е свързана с разминаването между реалния път […]