Home » Entries posted by djumande

Stories written by djumande

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Траекторната противопоставеност на пътя и пътуването в „Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча”

Пътят, пътуването и пътникът са особено важни категории в европейската литература за отразяването на дейното човешко отношение към пространството, времето, хората и техните ценности.Пътуването отразява промени.Това може да означава както преместване в пространството, така и промени в душевните и духовни начала, които водят към утвърждаване или унищожаване на човешкото. Символиката на Пътя е древна, свързана […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Македонски преминава Дунава – десета глава от “Немили-недраги”

Сред най – вълнуващите глави във Вазовата повест “Немили- недраги”е десета глава.В нея Македонски – един от главните герои , преживява ситуации на смъртна опасност , в които на изпитание са подложени волята,характера и хъшовската му същност. Граничната линия между родно и чуждо , между робство и свобода , е река Дунав.Нейната скована от ледовете […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Смъртта на Странджата – пета глава от повестта “Немили-недраги”

В повестта “Немили – недраги” пета глава представя мъченическата и героичната смърт на Странджата като класически пример за мъжество и родолюбие. Знаменосеца умира в изгнание и мизерия, а не както е мечтал – в славна битка на Балкана. Но неговата гибел е осмислена и като героизъм. Експозицията представя промяната на народната кръчма, след като стопанинът […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Памет, достойнство и завет в словото на Знаменосеца – “Немили-недраги”

В трета глава от повестта Знаменодеца е опора на оцелелита и бедни несретници. Той ги подкрепя, като им дава храна, дава им надежда, предоставя им място да говорят за минали битки, и да плануват нови битки за освобождение. Централен момент в повестта е речта на стария хъш. Той е кален в битки и има най-много […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Немили-недраги – Хъшовете – мъченици и герои на българската свобода

Увод: /ориентиран към цялата повест/ Повестта “Немили-недраги” връща читателя към предосвобожденското минало на българите, за да припомни забравени идеали и родолюбиви стойности. Герои на творбата са редовите участници в национално-освободителното движение – българските хъшове. Макар да е пресъздал един от най-мъчителните и безславни периоди в техния живот – този на принудително изгнаничество в Браила – […]

Page 1 of 11123Next ›Last »