Home » Entries posted by denimir_9

Stories written by denimir_9

Мойсей извежда евреите от Египет

Евреите в Египет станали много на брой. На фараона това не му харесвало. Той се страхувал , че те ще започнат война срещу египтяните. Тогава измислил жесток план. Всички евреи трябвали да работят за египтяните тежка работа. Освен това фараонът заповядал на войниците си да убиват всяко момче родило се в еврейско семейство , а […]

Легендата за Мойсей

Мойсей бил третото дете на съпрузите Аврам и Йохаведа, принадлежащи към Левиевото коляно. По-големият брат се казвал Аарон, а сестрата – Мариам. Родил се около 1550 г. преди Рождество Христово, когато угнетяването на евреите в Египет стигнало до най-високата си точка. Фараонът Тутмос І (1557-1501 г. пр. Р. Хр.), като виждал, че съществуващите до това […]

Героят Мойсей като мяра за човешкото

Народният водач Мойсей е сложна и многопластова фигура- трудни и противоречиви са и задачите, които трябва да реши- както по отношение на хуманитарните ценности, така и при решаване на възникналите конфликти. В неговия образ едновременно можем да отделим фигурата на човек с присъщите му слабости и проблеми, на епическия герой, обединил в себе си въжделенията […]

Евангелие на Матей: библейска история

Евангелието на Матей е едно от четирите евангелия в Библията и първата книга в хронологичен ред, представена в Новия завет на Библията. Матей беше един от 12-те апостоли, които бяха с Исус Христос през общественото Му служение на земята. Общото мнение сред консервативните учени е, че тази книга в Библията е била написана между 50 и 70 г. сл. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

,,Дон Кихот”-Картина на испанската действителност

,,Дон Кихот” е най-хубавият хумуристичен роман,написан с ясно определена цел-да осмее безсмислените рицарски романи начело с прочутия ,,Амадис Галски”.Злото в тези романи,написани в духа на старите френски романи,е,че пристрастените в тях писатели се пренасят в илюзорния литературен свят и започват да го приемат за действителен.Нещо повече-в Испания те добиват стойност на истинска история.Често измислиците от […]

Page 1 of 12123Next ›Last »