Home » Entries posted by crazybaby

Stories written by crazybaby

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

АНТИГОНА – СИЛАТА НА ЛЮБОВТА И НЕОТМЕННИЯТ ЧОВЕШКИ ДЪЛГ

Трагедията Антигона на Софокъл е представена на сцена вероятно през 442 г. пр. Хр. и донася голяма слава и признание на своя творец. Тя е част от трилогията за Едип цар и е свързана с мита за родовото проклятие над Лабдакидите. Софокъл обаче освобождава своите герои от тежестта на съдбовната предопределеност и насочва вниманието към […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“БАЙ ГАНЬО” – НА ГОСТИ У ИРЕЧЕК

Поредното пътешествие на Бай Ганьо го отвежда в чешката столица – Прага. И тук, както и в“Бай Ганьо пътува”, първичният му инстинкт, проявен в най-откровените си прагматични измерения, го кара да търси “келепира” и личната облага във всяка една ситуация. Така нашият герой попада в дома на чешкия професор Иречек, за когото се знае, че […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Трансформиращ преразказ на десета глава от “Немили-недраги”

20 февруари.Късните студове на зимата се усилваха.. Дунавът беше замръзнал.По турския бряг на близко разстояние се мержелееха малки дървени колиби.Нощем огънчета весело блещукаха и влечаха погледа на пътника който сега се скиташе из тъмнината по влашкия бряг. Тоя нощен скитник беше Македонски. Той сега се беше предрешил като селянин,с гугла и влашки кожух. Часът беше […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Трансформиращ преразказ от името на Македонски на десета глава от “Немили-недраги”

Беше 20 февруари.Студените зимни ветрове духаха безжалостно. Дебел пласт лед покриваше величествения Дунав. Вместо параходите,които пътувха по реката,сега пътниците преминаваха вкаменените гърди на Дунава. На турския бряг се мяркаха светлините на малките колиби,покрити от сняг. Нощните ледени ветрове не спираха да брулят лицето ми,но аз вървях напред през замръзналата река. Когато стигнах средата,спрях да си […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Трансформиращ преразказ на пета глава от “Немили-недраги”

Две недели се минаха.Македонски изчезна някъде,без да се обади.Един път беше останал без средства и изложен на глад.За пръв път,оставил бащиния си дом,той почувства неприятност към новата си кариера.Два-три дена той яде у Странджата,както и Хаджият и Попчето,но Странджата го повали болестта и аз,Хаджият и Попчето останахме гладни.Огнището загасна и чашите лежаха покрити с прах […]

Page 1 of 9123Next ›Last »