Home » Entries posted by bobi12

Stories written by bobi12

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Моята молитва

Стихотворението „Моята молитва” е публикувано в бр. І на вестник „Независимост” от 20.10.1873 г. Предполага се, че идеята за написване е възникнала доста по-рано – едва през 1871 г. Смята се, че реален подтик за създаването на творбата са отпечатаните в същия вестник молитви „Отче наш” и „Верую” , които са били особено популярни във […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Моята молитва – Христо Ботев

Най-общо казано , стихотворението “Моята молитва” обсъжда начина , по който е устроен светът , принципите и законите на неговата направа . Фигурата на Бога е използвана като название на онази сила , която е създала и вековно поддържа наредбите . И ето го проблема на творбата – как да се вярва и какво да […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„МОЯТА МОЛИТВА”

Ботевата молитва е повелителен, мо¬гъщо разгърнат призив за борба, изграден върху антитезното начало на диалога-отрицание между поет и съвременник. Две душевности – на антихриста бунтар и човека роб – се сблъскват в конфликтното поле: на духовния бунт, взривяващ религи¬озни фикции и реални психологически бари¬ери, за да изградят олтара на нова национал¬на религия – религията на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Човек и Бог в “Моята молитва” на Ботев

Христо Ботев е творец, който живее и твори в епохата на борбата за освобождение. Поетът е роден на 25 декември 1847 година. Ботев учи последователно в Карлово и Калофер. Той е автор на 22 стихотворения, от които 16 са включени в стихосбирката му “Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова”. Христо Ботев не се възприема […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Моята молитва” от Ботев

Стихотворението на Ботев “Моята молитва” е емблематична творба за времето на Българското възраждане. Чрез нея той се опитва да пробуди манипулирания българки народ и да го призове към борба за свобода. Тази нетипична “молитва” Ботев отправя с призив към народа, искайки да внуши идеята за постигането на свободата по трудния, но достоен път, пътят на […]

Page 1 of 212