Tрагичното в образа на Хамлет

Хамлет е първата от поредицата велики трагедии на Уилям Шекспир.Тя пресъздава една епоха на подлост и жестокост, срещу която воюва един човек изпреварил съвременниците си , самотен , но дълбоко хуманен, който иска да съхрани най – възвишеното у човека . Тази борба между доброто и злото е основната идея , която авторът вплита в образа на датския принц . Хамлет е трагичен в борбата , защото е самотен. Неговата самотност е резултат от новият му начин на възприемане на света . Тъжната истина , че не всичко е такова каквото изглежда, че доброто е илюзия, а злото е жестоката реалност, правят героя още по самотен, още по трагичен. Получавайки вест за внезапната смърт на своя любим баща и за прибързаното решение на майка си да се ожени за Клавдий е първото му разочарование от живота. По късно той вижда такива неща, който „дори не е сънувал”. Хамлет от самият дух на баща си научава за трагичната му смърт . Потресен е от страшното престъпление и така получава първия си житейски удар. Хамлет вярва в хората и доброто , но започва да разбира, че злото е много по – голямо. Той е разочарован най- вече от близките си хора – майка си и чичо си . Новият крал е олицетворение на злото и двуличието. Убива хладнокръвно брат си и се настанява на неговото място на престола и при жена му . Хамлет е разочарован и от своята любима Офелия , която се подчинява безспорно на съветите на баща си и брат си. Предаден от майка, приятели, любима , Хамлет е измъчван не толкова от жажда за лично отмъщение, колкото от мисълта , че злото е навсякъде около нас, но макар и да го вижда не може сам да се справи с него. Той усеща, че борбата срещу злото е непосилна задача за сам човек и вижда, че в този свят , злото е повече от доброто. Хамлет е смел, умен, но нерешителен. Във това се състо и трагедията му. Знае, че е призван да отмъсти за баща си , но се колебае , започва да протака и отлага. Дори и да накаже злосторника , убивайки Клавдий, злото няма да бъде премахнато. Хармонията в целия свят е нарушена , не само в Елсинор. Хамлет е отчаян и това отчаяние го довежда до мисълта за самоубийство. Своите чувства , той изразява в монолога „Да бъдеш или не това е въпроса” . Може би го спасява единствено хуманистичният му идеал и желанието да отмъсти за смъртта на баща си. Хамлет е най-трагичният Шекспиров герой. Трагизма му се проявява в противоречието между желания идеал и невъзможността да го осъществи. Не се примирява със злото и сам тръгва да се бори срещу него. Това е трагедията на един честен човек , който воюва сам срещу злото.Именно с благородството си и непримиримостта към предателството и подлостта Хамлет днес продължава да предизвиква нашите симпатии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + six =