Oпознай себе си / ЕСЕ /

Всеки иска да бъде разбиран от останалите, а това става единствено от най-близките ни, които твъдрят, че познават. Но всеки притежава в себе си една скрита личност, за която и той самия не знае. А за да получи човек, необходимото доверие трябва първо да познава себе си , да вярва с собствените си разбирания и действия. “Опознай себе си “ е казал древногръцкия философ Хилон, което означава да си достатъчно силен, за да знаеш какво искаш, какво можеш и какво трябва са бъдеш. Да успяваш да намираш грешките си , да ги намразиш, ако е нужно, за да намериш мястото со в живота. В най-древни времена било основано братството “чистота-софа”. Неговата главна насока била – “опознай себе си и ще познаеш Бога”. Тези братя познаващи своята природа са Софиите, защото софизма е учение за самопознанието. Всеки би се запитал каква е връзката междуопознаването на личността и вътрешната сила.Бих потвърдила, че те са неизбежно свързани. Душевната сила е свързана с изграждането на характера, който от своя страна се формира с преминаването на годините и преодоляването на трудности, които в нашия векстават все повече. В древността от делфийски император е изречено: “Опознай себе си и ти ще опознаеш истината!”. Самопознанието е единствената гаранция за успех в живота. То в известен смисъл е карма, защото то ни помага да прозрем взаимовръзката между нашите дела и последствията от тях. Или както казва Буда; “Това, което си, е това, което си бил. Това, което ще бъдеш , е това, което правиш сега.” А за слабия душевно какво остава? Отговора е – измамата, че се познава. Трудно е човек на моите седемнадесет години да познава добре себе си, защото опознаването се постига, чрез дълго вървене по стълбицата на живота, както гласят и стара българска поговорка : “никой не се ражда научен”. Да опознаеш себе си е труден житейски процес и не всеки достига до него. Тук не става вупрос за познаването на човека като биологичен вид, а познаването на личността. Да се опознаеш означава да си вярваш, да си емоционално стабилен в различни ситуации, да знаеш какво искаш и как да го постигнеш. А понякога опознал себе си, човек разбира, че не е това, което трябва да бъде и със своето съществуване не допринася на никой. Тогата е нужно да вземе дори крайната мярка и да се намрази, за да се промени към по-добро и значимо. Колко време би му трябвало на човек, за да се опознае? Навярно при споменаване на този въпрос повечето хора биха отговорили с : “Вече се познавам” или “ не отнема много време”, но в дейсвителност това не е така, а тези отговори са инстиктивни. Нужно е човек да си направи равносметка какво точно не познава в себе си и да намери начин да достигне до желаното познание. Не е лесно да се опознаеш, но това е една житейска нужда, защото силата на човек се крие именно в самопознанието.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 1 =