Човек се ражда , за да даде другиму любов – есе

Любовта е най-чистото и прекрасно чувство за всеки човек и същевременно е много важна за целия човешки свят.Тя може да бъде незабравима и прекрасна , но също може да носи болка и разочарование.Любовта кара хората да се отскубват от сивото ежедневие и да правят неща , които те никога не биха направили без нея.Една любов често променя живота на някой човек и повлиява на много други. В душата на всеки човек има едно кътче , което е запазено за любовта.Казват , че който има нужда да бъде обичан си купуавл куче , а който имал нужда да обича си вземал котка.Всеки човек има нужда да обича и да бъде обичан , може би затова , много хора се привързавт към животните си.Любовта дава опора и това е неоспоримо.Нека си спомним безсмъртните произведения на Елин Пелин “На браздата” и “Ангелинка”.Голямата мъка на Боне Крайненеца при смъртта на Сивушка е съизмерима със смъртта при умирането на човек.Селяниът обича двете си добичета , защото с тях е преживял много изпитания и неволи.Ненапразно Елин Пелин е направил героя си самотник живеещ на края на селото.Така единствената му подкрепа остават двете животни.Той се труди заедно с тях и ги поставя наравно със себе си в борбата с живота.С животните си споделя своите трепети и сирачето от “Ангелинка”.Момчето ниога не е получило любовта на собствените си родители и се чувства чуждо на враждебния свят.Без любовта детето е загубило част от себе си , което го кара да заобича леля Дъмша и Ангелинка преди да ги е видял.Двете непознати запълват дупката в сърцето на онеправданото сираче и той им изгражда вълшебни образи , защото най-накрая има крило защитаващо го чрез така желаната обич.Тези две произведения показват колко сила се крие в любовта дори само на един човек.Ала не винаги нещата се развиват благоприятно и последиците могат да бъдат катастрофални.Мой приятел , чието име няма да споменавам , беше лудо влюбен в едно момиче в продължение на четири години.Момчето беше обсебено от мисълта за въпросната девойка и й правеше много подаръци , помагаше й винаги и т.н.Но тази буря от страсти и купнежи не гореше в сърцето на момичето и работата беше предречена.Приятелят ми не идваше на училище заради срещи , на които тя не отиваше , успехът му спадна и успяхме да го отделим от манията му чак след четири години.Но любовта може да повлияе на повече от един ученик.Например на китайския нрод.Монголците се възкачили на китайския трон , защото генералът пазещ Китайската стена бил влюбен в придворна дама. В страната имало гражданска война и бунтовниците я пленили. Генералът пуснал монголците в Китай , а в замяна те му върнали любимата.И така се появила най тираничната династия в историята на Китай.Добър пример в литературата за обезличаването на човек заради любовта е “Дервишово семе”. Любовта на разделеите Рамадан и Силвина поражда жестока омраза в сърцето на момъка , която засенчва любовта и превръща Рамаданчо в “чучело”. Любовта може да причини и болка и радост , но остава в душата на човек завинаги.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − 2 =