ЧОВЕКЪТ В ПРОЦЕСА НА СЕБЕПОЗНАНИЕ РАЗКРИТ В „ПОТОМКА”

Творчеството на Елисавета Багряна разкрива устойчивите родови ценности, преосмислени от лирическата героиня. Едно от най-популярните й произведения е озаглавено „Потомка”.Стиховете на Багряна са себеразкриване. В „Потомка”, поетесата търси своята същност в древния си родов корен. В първия стих става ясно, че никой българин няма в дома си от столетия запазени портрети в своя дом. Нито фамилни книги с историята на рода или със записани в тях завети към потомците. И никой не знае подробности от живота на прародителите си. По-нататък за непокорната лирическа героиня това не е от такава важност. Записаното и нарисуваното лесно се заличава от времето. А тя е съхранила друга памет – вечна и незаличима, която не се разчита в ръкописи, тя се усеща, защото е съхранена в кръвта. Кръвното родство може да бъде разгадано само от интуцията сътворена от въображението. За да разгадае посланията на миналото , героинята се доверява на сърцето си . В тази творба, Багряна разрушава крепостните стени на патриархалния морал, за да освободи и другите жени от затвореното пространство на Дома в името на любовта. От онази „прабаба тъмноока” до лирическата героиня, любовта е изминала вековете и ще продължи още много векове. Миналото и бъдещето се събират в мига на настоящето като най-светло и най-буйно преживяване. Иначе казано – любовта е синоним на вечността.Поетесата е открила великолепна метафора за родството между земята и жената: „моя кръвна майчице-земя”. Над писаните родови хроники и над фамилните портрети , авторката е извисила своето родство със земята ни, съчетала в едно траки, славяни и древни българи, за да се родим и ние. Защото любовта не само пази, но и умножава порива към свобода и волност, докато създава загадъчните закони в кръвта ни. И в кръвта на нашите потомци ….. Достоен човек става онзи, който е откърмен с приказките на майката земя и я обича силно, макар да е различен от прадедите си, който остава верен на себе си, на своята човешка природа и следва гласа на сърцето.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × two =