Чезарио Галфоне и авторовата оценка за героя в разказа “Дамата с рентгеновите очи”

В разказа “Дамата с рентгеновите очи” Св. Минков изобразява един механизиран свят, в който тържествува бездуховността. Развитието на науката и техниката пораждат отчужденост и невъзможност за нравствено оцеляване в света на фалша, суетата и вещите. Чезарио Галфоне е героят, който съумява да използва човешката глупост за облагодетелстване. Неговият образ се превръща в мярка за нравствената деформация на хайлайфа, където цари противоречието между високата претенция и нищожната същност на хората. Чрез своите козметични чудеса маестро Галфоне подхранва у героите чувство за превъзходство над другите. На пръв поглед благородното му дело – да помага на дамите да постигнат физическо съвършенство – се основава на алчност и фалшива загриженост. Пародирайки дейността на Чезарио Галфоне Св. Минков изобличава незначителността на научните открития на героя, станал неизменна част от бездуховното общество. Преди да запознае читателите с героя, писателят ни въвежда в прочутия институт за разхубавяване. Така провокира интерес чрез отношението на петте дами в чакалнята, нетърпеливо чакащи “любимеца на всички жени”. Чрез пряка авторова характеристика се предизвиква предварителна нагласа за неговата изключителност – той е “гениален” с необикновения дар да се бори с капризите на природата и да превръща и най-отвратителния изрод в прекрасен ангел”. Но разобличаването на Чезарио Галфоне Св. Минков предприема още с избора на името му. Приповдигнато звучащото “Чезарио (”владетел”) противоречи на принизяващото Галфоне (“глупците”). Но още с Така авторът дава своята оценка и на цялото общество, в което властват глупостта, суетата и фалшът. Научните открития на маестро Галфоне са широко прилагани сред елитното дамско общество. Чрез пародираните фрази от рекламата – “елексира за импрегниране на кожата против белези от страстни целувки” и “триъгълните вежди” – Св. Минков показва лесния начин за манипулиране на обществото. Истинското лесно се подменя от фалшивото. Например умствените способности могат да се опреснят с помощта на “серум от патешки мозък”. Ценностите са подменени – любовта и верността в семейството са заличени от изневярата, показана като “израз на едно най-обикновено благотворително кокетство”. Добил впечатления за героя, определенията “чудотворец” и “свръхестествена личност” не характеризират толкова Чезарио Галфоне, колкото тези, които изтъкват способностите му. Истинската същност на обществото е показана чрез поредното изобретение на героя. Неговото “патетично красноречие” бързо достига целта си – да убеди Мими Тромпеева в свръхестествените способности на капките “Рентгенол”. Познавайки ценностната система на своите пациенти, маестро Галфоне без усилие достига до решението им за промяна. Речта му се отличава с усложнена постройка, изобилстваща от клишета и изгражда измамно впечатление за богатство и изразителност. Красивите и приповдигнати думи се придружават от съответната поза на героя, който слага “лявата си ръка на сърцето, а дясната издига знаменателно нагоре”. “Дамата с рентгеновите очи” е творба, породена от тревогата на писателя за нравствеността на съвременния човек. Образът на чезарио Галфоне окончателно затвърждава представата, че човекът в описаното общество е изгубил духовните си пориви. Така Светослав Минков изобличава света на вещите, суетата и емоционалната празнота.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 12 =