Херакъл

Херакъл,славният потомък на Персей,е олицетворение на мъжка сила и героично поведение,един от символите на т. нар. Век на героите.Митовете за Херакъл и неговите подвизи са свързани с микенските времена и предхождат епическата традиция,увенчана VIII-VII в. Пр.н.е. с Омировия епос.Като доказателство за това може да послужат самите ,,Илиада’’ и ,,Одисея’’ ,в които само се намеква за Херакъл като за нещо общоизвестно (например ,,Илиада”,XIX,95 и сл.,споменава за раждането му; ,,Одисея”, XI, 623 и сл. – за слизането му в Аид) . Херакъл принадлежи към временната на т.нар. ранен героизъм , както и сродните нему герои Персей,Белерофонт. Подвизите му са белязани от знака на физическата мощ и липсата на все още яни граници,разделящи героя от боговете. За това говорят не само делата му,но и фактът,че след смъртта си Херакъл е обезсмъртен и приет от боговете на Олимп. Много рано превърнат в общогръцки герой,той е почитан и като герой, и като бог. Култът към Херакъл като бог възниква първо в Атина; с този герой се свързват и Немейските игри. Митът не пази сведения за първоначалния произход на вярванията и сюжетите, свеързани с подвизите на Херакъл,нито за конкретни места и племенни групи. В него се говори по-общо за рожденото му място Тива, за Микена,Аргос и Тиринт. Самите подвизи на Херакъл също се разпадат на три културно-исторически типа героическо поведение.Към първия спада т.нар. борба с чудовище (очистване на земята от чудовища), т.е. от хтонични сили,което го сродява с културните герои. Към втория тип спадат военните подвизи,аналогични на делата на епическите герои. Към третия тип се отнася богоборчеството в една фаза на митологическото мислене,когато още не се сакнционира и изживява като отклонение исправянето на герой-човек срещу бог. На Херакъл са посветени много произведения в античността: незапазени епически поеми от VI в.пр.н.е. ,,Вземането на Ехалия” и ,,Хераклия” (Herakleia) ;поемата ,,Щитът на Херакъл” с автор от Хезидовия кръг; творби на старогръцките лирици от VII-VI в.пр.н.е. (основно Стезихор); трагедиите на Софокъл ,,Трахиянки” и на Еврипид ,,Херакъл”. Любопитни са и космическият Херакъл на Аристофан от ,,Птиците” и донякъде сродният му герой в Еврипидовата ,,Алкестида”. Херакъл имал за учители най-добрите герои – Автолик,Еврит,Кастор,мъдрия кентавър Хирон . Те го обучавали на всички воински умения, а Лин му преподавал пеене под съпровод на китара. След неволното убийство на Лин Херакъл бил оправдан, но баща му се уплашил от буйния нрав на младия герой го пратил в планината да пасе стадата му. Там,като пастир, Херакъл пораснал,възмъжал и надминал всички по ръст. ,,Ако човек го погледнел,веднага разбирал,че е син на Зевс: бил висок четири лакътя и огнен блясък искрял в очите му. Не пропускал мишената нито когато мятал копие,нито когато стрелял с лък. По онова време,осемнайсетгодишен, той убил китеронския лъв.”Този лъв нападал стадата на Амфитрион и Теспий. Херакъл отишъл при Теспий и му предложил да го отърве от напастта. Гостувал му 50 дни – всяка вечер Теспий изпращал по една от дъщерите си в ложето на героя, защото желаел те да заченат славни деца. През цялото време Херакъл,основали после колонии. Когато убил лъва, Херакъл одрал кожата му и се облякъл в нея, а от главата направил шлем. На връщане от лова срещнал пратеници на Ергин, прибиращи поредния голям данък от Тива. Херакъл ги напданал,обезобразил ги (отрязал носовете и ушите им) и ги върнал обратно при царя им с предизвикателство. Ергин тръгнал на поход срещу Тива. Богиня Атина въоръжила Херакъл и в сражението той убил Ергин,а победата изисквала отсега нататък на Тива да се плаща двойно по-голям данък. В битката геройски загинал Амфитрион. Като награда за помощта Херакъл получил за жена най-голямата дъщеря на Креонт – Мегара , а на Ификъл дали по-малката. За одвовялата Алкмена се оженил Радамант,син на Зевс. Радамант станал следващият учител на Херакъл по стрелба с лък,Хермес му дал меч, а Аполон-колчан със стрели и лък. Атина дала на героя пеплос,а Хефест му изковал златна ризница . Херакъл сам си направил боздуган , отсичайки дърво от Немея,а Посейдон му подарил коне. След тази битка Хера,поради ревност,пратила лудост на Херакъл и той хвърлил синовете си от Мегара в огъня заедно със синовете на Ификъл. Когато безумието отминало, героят се самонаказвал с изгнание през което бил очистен от Теспий. Херакъл отишъл при оракула в Делфи…с въпрос къде да се засели.При това посещение Пития за първи път нарекла героя “Херакъл” – до тогава той носел името на дядо си – обръщали се към него с Алкид (от Алкей). Пития изпратила Херакъл в Тиринт да служи дванайсет години на цар Евристей.Пророчеството гласяло,че през тези години ще извърши десет подвига и после ще стане безсмъртен . Херакъл се подчинил,отишъл в Тиринт и се поставил в услуга на Евристей. Първият подвиг бил свързан с донасянето на кожата на немейския лъв.Това бил звяр,роден от Тифон и затова неуязвим.Херакъл тръгнал за Немея и по пътя се отбил в бедния дом на човек на име Молорих,който се готвел да направи жертвоприношение.Херакъл му казал да изчака,докато се върна (до 30 дни),и ако това стане,да пренесат жертва на Зевс Спасителя,ако ли не – жертвата да бъдела за самия него като Херос.После отишъл в Немея да търси лъва.Ъбил го трудно – използвал и лъка на Аполон, и боздугана си,а накрая се бил и с голи ръце.После метнал на рамене звяра и тръгнал обратно.Принесли с Молорих жертва на Зевс, после Херакъл се завърнал в Микена. Евристей се уплашил от героя и му забранил да влиза повече в града – след всеки подвиг Херакъл трябвало да чака пред градските врати.Разказва се още, че от страх Евристей си направил под земята медно скривалище,а за следващите задачи известявал Херакъл чрез вестител. Втория подвигбил свързан със заповедта на Евристей да се убие лернейската хидра.Тя била блатен звяр,опустошаващ земи и стада,имала огромно тяло с девет глави,от които средната била безсмъртна.Херакъл отишъл до Лерна с бойна колесница,карана от Йолай.Там намерил хидрата и встъпил в тежък бой.Замервал я с огнени стрели,удрял я с боздугана си,но на мястото на всяка умъртвена глава изниквали нови две.На хидрата помагал и някакъв огромен рак,хапещ крака на героя.Херакъл го убил,а после извикал на помощ Йолай. Той запалил гората и убивал зародишите на главите,пречейки им да пораснат.Така Херакъл насмогнал на вечно никнещите глави и отрязал безсмъртната.После я закопал в земята, а тялото на хидрата насякъл на парчета и потопил върховете на стрелите си в жлъчката й. Евристей не признал този подвиг на Херакъл , под предлог че Йолай му е помагал. Третият подвиг.Новата заповед на Евристей била да се доведе жива Керинейската сърна.Тя живеела в Ойноя,имала златни копита и била свещеното животно на Артемида. Херакъл я преследвал една година,защото внимавал да не я рани,без да иска.Накрая, изтощена от гонитбата,сърната отишла в планината Артемизион, където Херакъл я уловил.Артемида и Аполон веднага пресрещнали героя,но Херакъл се извинил с Евристей и отнесъл животното в Микена. Четвъртия подвиг бил да се донесе жив еримантийският глиган.Това животно обитавало земите между Аркадия и Елиада и опустошавало градове.По пътя за планината Еримант Херакъл отседнал при кентавъра Фол.Той го нагостил с печено месо и вино. По молба на Херакъл отворил питоса с вино,даден от Дионис на всички кентаври.Скоро кентаврите,привлечени от миризмата, се събрали около пещерата и въоръжени с камъни и дървета,нападнали.Херакъл ги победил в битката и те побягнали към пещерата на Хирон.Отчаян, Херакъл наложил раната с вълшебни билки, но с нищо не можела да се излекува жлъчта на хидрата, с която били намазани стрелите. Хирон се оттеглил и пожелал да умре. Кентавърът бил безсмъртен и Зевс трябвало първо да размени неговото безсмъртие с живота на Прометей. Така умрял Хирон, а другите кентаври се разбягали по планините. Фол изумено наблюдавал смъртта на Хирон и по невнимание също се убол на стрелата.Загинал и той. Опечален,Херакъл го погребал и заминал на лов за глигана.Когато го открил,уловил го с примка и го отнесъл в Микена. Петият подвиг на Херакъл бил за един ден да почисти сам Авгиевите обори. Авгий, царят на Елиада, притежавал многобройни стада.Херакъл отишъл при него и му обещал да почисти оборите от тора срещу една десета от стадата.Авгий бил уверен,че задачата е неизпълнима за един ден,затова се съгласил на предложената уговорка. Херакъл отклонил течението на две реки ,като прокопал основите на обора. Водите начаса отмили нечистотиите,а свидетел на всичко станал синът на Авгий – Филей.Когато Авгий научил,че подвигът е свързан със заповед на Евристей,отказал да изпълни обещанието си и дори отрекъл уговорката си с Херакъл.Стигнало се до съд,който решил спора в полза на Херакъл,но Авгий го изгонил заедно със собствения си син от страната.Евристей не признал и този подвиг на Херакъл,под предлог че е извършен срещу заплащане. Шестият подвиг.Новата задача на Евристей била да се изгонят стимфалийските птици. В град Стимфала,в блатата на Аркадия,живеели тези същества,отгледани от Арес, Те имали медни клюнове,крила и нокти, а перата си изстрелвали като стрели. Самата богиня Атина дала на героя медни кречетала, които взела от Хефест. Херакъл изплашил с тях птиците, те полетели, а героят ги избил с лъка си. Седмият подвиг бил да доведе критския бик. Този бик, според една версия, отвлякъл Европа за Зевс ,а по други автори бил морски бик на Посейдон – знамението, явило се на цар Минос. Животното притежавал Минос, който отказал да го даде на Херакъл, без героят да го е надвил преди това. Херакъл победил бика,заловил го и го отвел на Евристей.После го пуснал на свобода.Животното скитало свободно из Аркадия и Спарта, стигнало до Маратон и започнало да пакости на хората. Осмият подвиг.Евристей заповядал на Херакъл да доведе кобилите на Диомед.Тракиецът Диомед бил син на Арес и цар на войнстващо племе.Кобилите му се хранили с човешко месо.Херакъл нападнал внезапно тракийското племе,взел кобилите и се отправил по море обратно,ала бил задърйан отново от въоръжен отряд.Той поверил животните временно на Абдер.Този Абдер бил син на Хермес и любимец на Херакъл,но кобилите го разкъсали. В сражението Херакъл убил Диомед, а в чест на загиналия си приятел основал град Абдера.После отвел кобилите при евристей. Деветият подвиг на Херакъл бил да донесе пояса на Хиполита. Тя била царица на амазонките – войнстващи жени – ловци. В царството им нямало място за мъже и рожби,те отглеждали само момичетата и ги обучавали на всички бойни умения.Поясът на Хиполита бил от Арес – знак за първенството й над всички останали.Херакъл отплавал с отряд доброволци.Стигнал до остров Парос,на който живеели четирима сина на Минос. В схватка те убили двама от придружителите на Херакъл, с което го разгневили. Започнало сражение,прераснало в обсада. Херакъл победил и взел заложници. После Херакъл минал през Мизия и помогнал на цар Ликос във войната му с бебриките.Завладял и много от земите им,отстъпил ги на Ликос и затова те вече били наричани Хераклея.Край Темискирския залив при него дошла Хиполита да пита за какво идва.Херакъл й обяснил и царицата се съгласила да му даде доброволно пояса си. Но Хера,уподобена на амазонка,излъгала останалите,че воините-чужденци ограбват Хиполита. Девойките се спуснали в пълно бойно снаряжение да й помагат,а Херакъл,като ги видял,убил Хиполита,подозирайки заговор.После взел пояса й,отблуснал амазонките и отплавал за Троя. По това време в Троя имало мор заради високомерието на Лаомедонт.Според предсказанията дущерята на Лаомадонт – Хезиона,трябвало да стане жертва, но Херакъля спасил, убил чудовището и получил като награда кобилите,дадени от Зевс на троянския цар в замяна на Ганимед.Откаът на Лаомедонт да изпълни обещанието довел до решение за военен поход от страна на Херакъл. След това героят отплавал за Енос.Там пък пронизал със стрела на морския бряг Сарпедон – сина на Посейдон.По пътя си обратно за Тиринт покорил и остров Тасос,а в Торона извикал на състезание по борба синовете на Протей – Полигон и Телегон,и ги убил.После занесъл в Микена пояса на Хиполита и го дал на Евристей.Дъщерята на царя отдавна желаела да го притежава. Десетият подвиг бил свързан със заповедта да се доведат от Ерития кравите на Герион.На този остров близо до Океана живеел Герион – с тяло от три мъжки тела, сраснати в едно при корема и разделящи се отново в краката. Чудовището притежавало огнени крави,които Евририон пасял,а двуглавото куче Ортос пазело.Това куче родила Ехидна от Тифон. По дългия път Херакъл прекосил Европа – от двете страни на границата,отделяща Европа от Либия,поставил стълбове като знак за минаването му оттук.По пътя било много горещо и Херакъл опънал тетивата си срещу Хелиос.Богът не се разгневил,а възхитен от мъйеството му,дал на героя златна чашка,с която Херакъл да прекоси Океана.С нея,теглен от коне,пътувал всяка нощ на изток самият Хелиос,за да изгрее на сутринта.Така Херакъл пристигнал в Ерития.Кучето го усетило и се нахвърлило срещу него,дошъл и пастирът,но Херакъл ги убил с боздугана си.Когато Герион научил за това и пристигнал да се бие,също бил убит.Херакъл натоварил кравите в чашата и се отправил обратно.Върнал златната чаша на Хелиос,след като прекосил водната бездна,и продължил през земите на други двама сина на Посейдон, които се опитали да му отнемат стадото.Херакъл убил и тях. В земите на лигурите героят трябвало отново да се сражава,но стрелите му се свършили. Тогава Зевс помогнал на сина си и му пратил облак камъни, с които Херакъл победил лигурите. В земите на Тирения изчезнал бик, който Херакъл тръгнал да търси, поверявайки стадото си на Хефест.Открил животното сред стадата на Ерикс, но уговорката му с царя била да вземе бика след двубой със самия Ерикс. Херакъл удържал три пъти победа,накрая убил царя и взел бика в стадото си. В Йонийския залив Хера пратила стършели на животните и те се разпуснали из Китайските земи.Една част Херакъл събрал,останалите подивели.Героят накрая ги завел при Евристей,който принесъл в жертва на Хера. Десетте подвига били извъpшени за осем години и един месец.Евристей не признал два от подвизите му и заповядал на Херакъл като единайсето изпитание (подвиг) да донесе златните ябълки на хесперидите. Те растели в страната на хипербореите,при Атлант.Били сватбен подарък от Гея за Хера,когато се оженила за Зевс. Хера много го ценяла и затова ги поверила на Атлант,а дракон (стоглава рожба на Тифон и Ехидна) пазел плодовете на дървото.Самите хеспериди също били стражи на ябълките. По пътя Херакъл отново имал сблъсъци в които му помагал Зевс.Така той стигнал до нимфите (дъщерите на Зевс и Темида),които му разкрили каде е Нерей.Херакъл го заловил,въпреки превращенията мъ,и научил къде са ябълките и хесперидите.Минавайки през Либия,бил предизвикан от Антей на двубой-така Антей избивал всички чужденци.Принуден да се бори Херакъл го прекършил и убил,като го вдигнал във въздуха-Антей бил непобедим,докато докосвал земята.защото черпил сили от нея. Минавайки през Египет,Херакъл имал и друго подобно изпитание:цап Бусирис принасял жертва на олтара на Зевс чужденци,измолвайки вода и плодородие за земите си.Заловен и вързан,на път за олтара Херакъл разкъсал веригите и убил Бусирис и сина му. По пътя за Азиа героят огладнял,отвързал един вол от впряга на някакъв овчар (колар) и след жертвоприносителна церемония го изял.Коларят,докато гледал от един хълм какво става,като не могъл нищо да стори,го наругал.Затова и церемониите(пренасяне на жертва) в чест на Херакъл включват рогателства. Херакъл преминал през Арабия,Либия,прекосил морето с чашата на Хелиос,след това в Кавказ убил орела,който кълвял черния дроб на Прометей.Херакълосвободил Прометей,прикован до тогава към скалите.После си сложил венец от маслинови клонки,а на Зевс предоставил в замяна Хирон (вече смъртен и желаещ да умре). В земите на хипрбореите по съвета на Прометей Херакъл поел от Атлант небесния свод,а титана пратил за ябълките.Атлант взел триябълки и се опитал да се освободи завинаги от бремето да крепи земята,но Херакъл с хитрост успял да го върне,а той самият потеглил обратно към Евристей със златните ябълки.Когато подвигът бил признат,а Херакъл станал притежател на ябълките на хесперидите,богинята Атина ги взела и ги отнесла обратно в градините,защото не било богоугодно да бъдат другаде. Дванадесетият подвиг.Последната заповед на Евристей била да се доведе Цербер от подземното царство.Цербер пазел Аид,имал три кучешки глави,опашка на змия и още много различни змийски глави по гърба си.По пътя минал през Елевсим и помолил Евмолп да го посвети в мистериите,но тъй като още не бил из1истен от убийството на кентаврите,не можел да остане за празниците.Очистване получил от Евмолп и после бил посветен.В Лакония бил входът за подземното царство.Долъ,в Аид,почти всички сенки се разбягали от него-без горгона Медуза.Героят я помислил за жива и понечил да е убие,но от Хермес избрал заблудата си.Видял Тезей и Пиритой и понечил да им помогне,но успял само да изведе от Аид само Тезей.Херакъл поискал от Хадес Цербер ,но получил само разрешение за двубой с голи ръце срещъ звяра,от което зависело и дали ще получи желанието.Херакъл омаломощил с желязната си хватка Цербер,защитен от ризницата си и лъвската кожа.Така героят извършил и последният си подвиг-показал кучето на Евристей и го върнал обратно в Аид. След тези подвизи Херакъл се върнал в Тива и дал жена си Мегара на Йолай.Чул за брачно състезание с лък заради Йола,дъщерята на цар Еврит,Херакъл приел предизвекателството.Еврит бил прочут стрелец и предизвиквал дори Аполон на двубой,в който загинал.Завещал лъка на сина си Ифит,който го подарил на Одисей.Този лък бил изнесен на женихите в двореца на Одисей в Итака.Херакъл победил,но не получил Йола,зашото братята й се страхували от нова убийствена лудост на Херакъл.Ифит,синът на Еврит,се сприятелил с Херакъл покрай изчезналите крави,които Автолик взел.Двамата тръгнали да търсят животните,но Херакъл отново полудял и хвърлил Ифит от крепостните стени на Тиринт.В Пилос цар Нелей отказал да го очисти,това сторил Дейфоб.Страшната болест покосила героя заради това убийство и дори Пития не отговорила как да се излекува.Тогава Херакъл понечил да разруши храма и да построи свой,като вземе триножника й.Завързала се битка с Аполон и Зевс едва ги помирил. Лекът за болестта на Херакъл бил да бъде продаден в робство за три години,а спечелените пари да даде като възмездие на Еврит. Хермес продал Херакъл за три таланта на Омфала-овдовялата царица на лидийте.Докато й служил,той извършил много героични дела:убил злодея Силей и дъщеря му;заловил и вързал кекропите (опашатите) край Ефес;погребал тялото на мъртвия Икар,което намерил до остров долиха;участвал в Калидонския лов;включил се в похода до Колхида. След службата при Омфала Херакъл се излекувал.Тогава се отправил на поход срещу Троя.Събрал войска от най-добрите бойци,натоварил 18 кораба и отплавал.Потеглил с бойските си към крепостта,докато Лоамедонт тръгнал към коработе.Героят Теламон направил пробив в крепостните стени и стъпил първи в града.Това разярило Херакъл и той издигнал меч над дръзкия вой.Теламон бил съобразителен и веднага започнал да събира камъни наоколо.Когато Херакъл се заинтересувал какво е това,Теламон отвърнал,че издига храм на Херакъл Победителя и така се избавил от сигурна гибел.Всички синове на Лаомедонт,заедно с нечестивия цар,били убити освен Подарк,откупен от Хезиона. На връщане Хера пратила морски бури ,с което е разгневила Зевс.Ъой я обесил на Олимп с две наковални на краката.На остров Кос се завързало сражение с местните хора,които решили,че идват пирати.Херакъл убил царя(син на Посейдон),бил ранен и Зевс го спасил.Богиня Атина отвела героя във Флагара,където той се сражавал редом с боговете срещу гигантите. После се отправил на поход срещу Авгий с най-добрите воини на Аркадия и Елада.Срещу него Авгарий пратил двама братя-близнаци Еврит и Ктеат-Молионите.По време на похода Херакъл се разболял и сключил примирие,враговете му нападнали и той се пттеглил.По-късно,по време на третите Истмийски игри,Херакъл отново срещнал Молионите и ги убил от засада.После завзел Елиада и убил Авгий със синовете му.След Елида взел и Пилос;убил Периклимен,най-храбрия Нелеев син,и всички други негови братя без Нестор,понеже той бил на обучение при геринийците.Херакъл ранил дори Хадес в тази битка.След това Херакъл се отправил към Лакедемон,защото искал да отмъсти на царя и синовете му,съюзници на Нелей.Той поискал помощ от Кифей и дванадесетте му сина,но царят се страхувал да отсъства от земите си поради заплаха от Агрос.Херакъл взел от богиня Атина къдрица от косите на горгоната и я дал на Стеропа,дъщерята на Кифей.Трябвало само да се покаже косата пред варжеските бойски,без да се гледа в нея,и те щели да се обърнат в бягство.Тогава мъжете на Аркадия тръгнали с Херакъл.Загинали и Кифей,и синовете му,както и братът на Херакъл-Ификъл.След победата Херакъл предал властта на Тиндарей,когото върнал в града.В Тагея Херакъл насилил Авга,дъщерята на Алей,тя родила бебе и го поставила тайно в светилището на богиня Атина.Страшен мор сполетял страната,Алей научил за детето,намерил го и го подхвърлил в планината Партерион(версията тръгва от Софокъл).Детето отгледали пастири и нарекли Телеф.Нвремето делфийският оеакул предрекал на Алей,че той и синовете му ще загинат от ръката на дете,родено от Авга.Затова и Алей направил дъщеря си жрица на Атина и я обрекъл на безбрачие.Телеф внимавал много,но прорицанието все пак се сбъднало. В Калидон Херакъл пожелал да се ожени за Деянира,дъщеря на калидонския цар Ойней.Деянира била жена-воин и владеела изкуството на управление на бойна колесница.По-късно в боя на Херакъл срещу дриопите,тя щяла да се бие редом с мъжа си и да получи рана на гърдите.След смъртта на Мелеагър сестрите му-без Деянира,на която помогнал Дионис-се превърнал от скръб в птици.Брачният двубой на Херакъл представлявал борба с речния бог Ахелой,който менял формата си и се бил с героя,уподобен на бик.Херакъл счупил рога му и удържал победа.След това се отправил отново в поход-срещу град Ефира.Там преспал а Астиоха,дъщеря на Филант,и така се родил синът на Херакъл-Тлеполем. Много от синовете си героят пратил в различни земи,за да основат колонии.На едно угощение при Ойней Херакъл ударил и без да иска убил Евном,роднина на Ойней,докато момчето му давало вода да измие ръцете си.Херакъл се самонаказъл с изгнание в Трахин.Заедно с Деянира той стигнал река Евин-мястото,обитавано от Нес.Кентавърът пренасял пътниците през реката.Докато носел Деянира през водите той се опитал да я насили,но Херакъл го убил.Преди да издъхне,Нес казал на Деянира да събере кръвта му заедно със спермата,паднала по земята,и да направи вълшебна смес-любовно биле.Тя тайно изпълнила заръките. В страната на дриопите Херакъл огладнял заколил един вол,после рaзгромил дриопите и помогнал на дорийците в много битки.Убил Кикнос, сина на Арес, който го предизвикал; събрал войски срещу Еври, за да си отмъсти. Когато разрушил град, взел Йола за наложница. Построили и храм на Зевс на остров Евбея и се приготвил за жертвоприношение, като пратил Лихас да вземе дрехи за целта. От пратеника Деянира разбрала, че си има съперница и в ревността си, а и защото вярвала на Нес, намазала хитона на Херакъл с „вълшебната смес” на кентавъра. Хитонът, напоен с отровата на Нес, „изгорил” платта на Херакъл – сраствал се с тялото му и го убивал бавно и мъчително. Така героят бил отнесен в дома си. Разбирайки какво е извършила неволно, Деянира се самоубила от мъка. Херакъл поръчал най – големият му син – Хилос, да се ожени за Йола. В земите на трахинянките той сам издигнал кладата си и се качил на нея. Никой – освен минаващия наблизо Пеант, не желаел да запали огъня. Затова на Пеант Херакъл подарил лъка и стрелите си. Облак се спуснал от небето и Херакъл се издигнал с гръмотевица нагоре, към Олимп. Бил обезсмъртен и избран от Хера за съпруг на дъщеря й Хеба.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − eleven =